Staden vill göra en ny utredning på renoveringen av Liljeholmsbron, något som förskjuter arbetet med bron ytterligare. Foto: Nira Rodriguez Molin

Rivning av Liljeholmsbron inte uteslutet

Liljeholmsbron är i så dåligt skick att staden vill tillsätta 6,8 miljoner kronor för en ny utredning. Enligt trafikkontoret går det i nuläget inte att utesluta några alternativ – inte ens en rivning av bron.

  • Publicerad 16:25, 16 maj 2018

Det var trafikkontoret som, 2015, slog fast att Liljeholmsbron har så nedgångna klaffar att ett fortsatt utnyttjande utan åtgärder skulle medföra ett fördyrat underhåll och risk för att bärigheten minskar till följd av rost, sprickbildning och trasiga förband. Då räknade man med byggstart 2017.

Sedan dess har arbetet blivit framflyttat både en och två gånger. Så sent som i april kunde StockholmDirekt avslöja att renoveringen skjuts upp igen eftersom staden vill göra ytterligare utredningar. Mer än så ville de inte säga då.

Nu ska beslutet om de nya utredningar klubbas av politikerna i trafiknämnden senare i maj.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Hittills har utredningarna kostat 3,2 miljoner. Nu vill trafikkontoret skjuta till ytterligare 6,8 miljoner för att vrida och vända på varje sten innan de lägger fram ett konkret renoveringsförslag.

– Renoveringen av bron är ett stort och omfattande arbete och vi vill med en utökad utredning titta på flera aspekter för att säkerställa att goda underlag finns för framtida beslut, säger Ola Eriksson, kommunikatör på trafikkontoret.

I det reviderade utredningsbeslutet skriver trafikkontoret att de vill titta på olika utredningsförslag i en alternativstudie där de kan ställa olika alternativ gentemot varandra.

– Vi vill hitta det bästa alternativet utifrån bland annat genomförandetid, ekonomi, bedömd teknisk livslängd, miljön och hur utformningen av bron möter framtida omdaningar i brons närområde, säger Ola Eriksson.

Är en total rivning av bron ett av alternativen som ska utredas? 

Vi kommer i det här läget inte göra någon fullvärdig utredning av en helt ny bro, men vi vill samtidigt inte utesluta några alternativ, säger han.

Om politikerna fattar beslut om att genomföra ytterligare utredningar, förväntas de vara klara första kvartalet 2019. Någon byggstart av Liljeholmsbron beräknas då inte kunna ske förrän 2022.

– Även om byggstart på plats inte planeras förrän 2022 så är det viktigt att förstå att arbetet, i form av utredningar och planering, redan är i full gång, säger Ola Eriksson, kommunikatör på trafikkontoret.