Fyra år. I november 2015 brann radhusbygget vid Gamla Södertäljevägen för andra gången. Sedan dess har ruinerna stått orörda i väntan på flera komplexa rättsliga turer. Foto: Jonas Grönvik

Rivning av nedbrända radhusen överklagas

I fyra år har den svedda radhuskroppen och stora mängder bråte retat upp grannskapet vid Gamla Södertäljevägen i Segeltorp. Nu överklagar fastighetsägaren kommunens krav om att tomten ska rivas och städas.

  • Publicerad 14:25, 27 nov 2019

I maj berättade HuddingeDirekt att de nedbrända radhusen i Segeltorp snart skulle kunna rivas. Fastighetsägaren hade kommit överens med sitt försäkringsbolag som i sin tur hade börjat ta in offerter från rivningsfirmor.

Men ingen rivning har kommit igång.

Kommunen fattade beslut om kravet i juni och hotade med vite på 200 000 kronor om den brandskadade huskroppen inte revs och ytterligare 100 000 om tomten inte städades inom två månader.

I veckan överklagade fastighetsägaren till Mark- och miljödomstolen efter att Länsstyrelsen avslagit hennes första överklagan.

Enligt fastighetsägarens advokat är fastighetsägaren däremot fortfarande inställd på att ta ansvar för rivning och städning.

– Det finns en överenskommelse mellan fastighetsägaren och de som ska riva och röja upp. Det kommer att göras så fort som möjligt, säger advokat Nils Åberg.

Har ni en tidsram?

– Det ligger utanför min kontroll.

Varför överklagar ni om ni ändå planerar att ta ansvar för rivningen?

– Det var fråga om ifall man skulle hinna med inom den skarpa tidsgränsen som kommunen satt.

Fastighetsägaren har förlorat stora summor pengar på härvan med de nedbrända radhusen och ser sig själv som ett brottsoffer.

Avslöjad av fuskbyggarna

Det var 2010 som fastighetsägaren upplät sin tomt till en byggherre för att han skulle bygga en länga med sex radhus. I utbyte skulle hon få ett av radhusen plus två miljoner kronor. Bygget skulle stå klart 2012.

Men bygget blev aldrig klart. Först fanns inget giltigt startbesked. Sedan brann bygget vid två tillfällen 2015. Efter detta hamnade markägaren i konflikt med byggherren med flera komplexa turer.

Byggherren har varit inblandad i andra skumma affärer. Han låg också bakom ett bygge i Högmora som avslöjades av TV4:s "Fuskbyggarna" förra året. Både i Högmora och i Segeltorp samarbetade han med den dömda mordbrännaren Magnus Lundberg.

Det här har hänt

September 2012: Kommunen godkänner detaljplanen som tillåter sex radhus i korsningen Gamla Södertäljevägen/Ekhagsvägen.

September 2013: Ansökan om bygglov lämnas in.

April 2014: Kommunen beviljar ett bygglov som gäller i fem år, till maj 2019.

Maj 2014: Kommunen vägrar ge startbesked, då det saknas handlingar i det tekniska samrådet.

Oktober 2014: Kommunen gör en besiktning på fastigheten och konstaterar att bygget har påbörjats utan startbesked. Kommunen beslutar om byggstopp.

Oktober 2014: Kommunen ger startbesked, när kompletterande handlingar kommer in. Då bygget ändå påbörjats innan startbesked planerar kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Januari 2015: Byggaren påstår att ett av husen står klart för inflyttning.

Februari 2015: Huset brinner för första gången. Enligt grannar ska en molotov cocktail kastats in i det mest färdiga huset.

November 2015: Huset brinner för andra gången. Den här gången överantänds hela radhuslängan. Ett radhus brinner ner till grunden, de andra får svåra brand-, rök- och vattenskador efter släckningsarbetet.

Februari 2016: Södertörns tingsrätt dömer till markägarens fördel i tvisten om vem som äger marken. Byggherren överklagar till Hovrätten.

April 2016: Natur och byggnadsnämnden beslutar om en byggsanktionsavgift på varje fastighet. Bolaget som står på bygglovet ska betala totalt 190 104 kronor. Då HuddingeDirekt granskade ärendet 2017 hade byggbolaget ännu inte betalt bötesbeloppet.

Juni 2017: Hovrätten meddelar sin dom i tvisten mellan markägaren och byggbolaget. Den slår fast att det är den gamla markägaren som äger rätten till fastigheterna och innebär i praktiken att byggbolaget är ute ur bilden.

Juli 2017: Ett staket sätts upp runt tomten efter att kommunen hotat markägaren med vite.

November 2018: Huddinge kommun hotar byggbolaget om vite om de inte städar upp byggskrotet på tomten (detta gäller inte rivning av radhusen). Men det visar sig att byggbolaget gått i konkurs, vilket gör att kravet är verkningslöst.

5 maj 2019: Bygglovet går ut. Huddinge kommun förbereder hot om vite om markägaren inte börjar riva husen.

12 juni 2019: Huddinge kommun fattar beslut om att kräva att fastighetsägaren river och städar upp tomten. Om så inte görs inom två månader hotas fastighetsägaren av totalt 300 000 i vite.

30 oktober 2019: Länsstyrelsen avslår fastighetsägarens överklagan.

November 2019: Länsstyrelsens beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Visa merVisa mindre