Visionen. Den nya byggnaden sedd från Regeringsgatan norrut. Foto: Stockholms stad

Rivning i City överklagas på nytt efter miss

Planen att riva Passagenhuset i City och bygga ett niovåningshus med kontor och bostäder har både antagits och överklagats. Men antagandet gick inte rätt till så nu har processen börjat om.

  • Publicerad 13:36, 17 jun 2020

StockholmDirekt har tidigare skrivit om planerna på att riva det så kallade Passagenhuset i hörnet Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan och bygga en ny byggnad i nio våningar.

Planen möjliggör för 27 hyresrätter, butikslokaler och kontor. Byggnaden har även kallats "Pembroke-huset" eftersom det är utformat av den amerikanska fastighetsutvecklaren Pembroke.

Stadsbyggnadsnämnden antog förslaget för fastigheten, Hästen 21, i november 2018 och beslutet överklagades av Svenska byggnadsvårdsföreningen. De skrev bland annat att den föreslagna nya byggnaden "utraderar en del av en väl sammanhållen kulturhistoriskt värdefull miljö med av Stadsmuseet blåklassad bebyggelse och innebär också att Hötorgshusens betydelse som symbol för City i stadsbilden förminskas".

Stor rivning i city överklagas

Mark- och miljödomstolen upphävde planen i slutet av januari i år men inte på grund av den kulturhistoriska miljön. Motiveringen var att antagandet enligt plan- och bygglagen borde ha fattats av kommunfullmäktige och inte stadsbyggnadsnämnden.

Fel instans tog beslut

I maj 2020 godkändes detaljplanen, i samma utförande som tidigare, i kommunfullmäktige i stället och det är det beslutet som nu har överklagats till mark- och miljödomstolen. Både Samfundet S:t Erik och Svenska byggnadsvårdsföreningen är kritiska till rivningen och den nya byggnaden. Samfundet skriver bland annat i sitt överklagande att en rivning påtagligt skulle skada "flera uttryck för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården" och att den nuvarande byggnaden har "en särpräglad utformning och karakteriseras av hög kvalitet i såväl utförande som materialval".

Idag. Passagenhuset som det ser ut nu. Foto: Stockholms stad