DIGITALISERING. Algoritmer ska bestämma vilka som har rätt till ekonomiskt bistånd. Foto: Mostphotos

Robotar ska fatta beslut om bidrag

Bedömningarna om ekonomiskt bistånd ska bli mer rättssäkra och rättvisa. I Sollentuna kommer man snart att låta robotar istället för handläggare sköta den arbetsuppgiften. – Robotar har inga känslor, säger Sonia Lunnergård (KD), tidigare ordförande i socialnämnden.

  • Publicerad 13:38, 9 jan 2019

När det kommer till sådana här bedömningar så måste de vara träffsäkra och rättvisa.

Arbetssättet kallas "Trelleborgsmodellen" och bygger på att digitalisera biståndsansökningar och därmed kunna ge snabbare besked och också använda resurser effektivare.

Istället för att en handläggare på socialkontoret ska gå igenom ansökningar om ekonomiskt bistånd, ska det göras med hjälp av algoritmer som samlar in information och utifrån det fattar ett beslut.

– Algoritmerna kopplar ihop information från Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så att man får en mer precis uträkning. Då kommer vi att kunna använda personalen till annat, och det är bra för alla. Dessutom har vi fattat beslut i Sollentuna om att ligga i framkant när det gäller digitalisering, menar Sonia Lunnegård (KD).

Förutom att spara tid handlar det också om att göra biståndsbedömningarna mer rättssäkra. Socialtjänsten kritiseras nämligen ibland för att att bedömningarna är godtyckliga.

– Robotar har inga känslor. Det är såklart viktigt att ha känslor i vissa sammanhang, men när det kommer till sådana här bedömningar så måste de vara träffsäkra och rättvisa.

Mer tid frigörs

En förhoppningar är att handläggarna ska de ha tid att jobba mer långsiktigt med varje klient när tid frigörs.

– Jag tror att man kan ändra arbetssättet och ha tid att jobba mer enskilt med klienterna och med coachning. Det behövs verkligen. I Trelleborg har man fått ut fler i arbete efter att man började jobba på det här sättet, säger Sonia Lunnegård.

Men Trelleborgsmodellen har inte bara tagits emot med öppna armar överallt i landet. I Kungsbacka sade till exempel 12 av 16 handläggare upp sig i protest mot att den skulle införas. Då skulle en del av ansvaret flyttas över till arbetsmarknadsförvaltningen, som inte har tillräcklig kompetens, menade socialkontoret. De var oroliga att bedömningarna inte skulle ta beakta hela individens perspektiv när man bestämde om de skulle få ekonomiskt bistånd eller inte.

Men innan årsskiftet beslutade socialnämnden i Sollentuna ändå att man ska börja jobba på det här sättet. Exakt när det kommer att ske är dock ännu inte helt klart. Och Sonia Lunnergård är inte orolig över att det skulle påverka verksamheten negativt.

– Alla kommuner måste ju utgå från sina egna förutsättningar och göra de anpassningar som behövs. Sollentuna är redan en attraktiv arbetsgivare och det tror jag inte kommer att försämras av det här.

Mer Trelleborgsmodellen

Trelleborgsmodellen går ut på att man automatiserar handläggningen av ansökningar om försörjningsstöd. Algoritmen, eller den så kallade roboten, sållar bort de fall där försörjningsstödet inte är aktuellt. På så sätt ska det frigöra tid för socialsekreterarna som då kan fokusera på andra arbetsuppgifter.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Anhöriga orosanmäler LSS-boende

Nyheter "Ser annorlunda ut på pappret än i verkligheten" På strax över ett år har ett av Soloms LSS-boenden bytt verksamhetschef fem gånger. Nu larmar anhöriga om ohållbara arbetsförhållanden och besparingar som påverkar både personal och boende.fredag 22/3 15:00

Hemköp stänger under ett år

Nyheter Sjöbergsborna utan närbutik under ombyggnad I oktober väntas Sjöbergs centrum börja rivas inför nybyggnaden nästa år. Då står Sjöbergsborna utan en närbutik i uppemot 12 till 15 månader.fredag 22/3 10:00

Så ska Sjöbergs centrum byggas om

Nyheter Bygglovsansökan är inlämnad till kommunen Sjöbergs centrum får ett nytt ansikte. I oktober river man det gamla och i januari börjar man bygga på det nya - om allt går enligt planerna.torsdag 21/3 18:14