Oppositionen i Huddinge (f.v.): Nujin Alacabek (V), Sara Heelge Vikmång (S), Anders Lönroth (MP) och Mats Arkhem (SD).

Rödgröna vill ge mer pengar till skolan

I veckan presenterade oppositionspartierna sina budgetförslag. I dem återfinns höjd skatt, minskat överskottskrav, mer pengar till skolan och mindre pengar till flyktingmottagandet.

  • Publicerad 18:35, 4 jun 2019

Huddinge står inför några tuffa år ekonomiskt i och med sviktande konjunktur och en allt äldre befolkning. Det gjorde den moderatledda koalitionen som styr i Huddinge klart när de presenterade sin budget för 2020–2022.

Den bilden delar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som i dag presenterade sina motförslag. Som vanligt vill de rödgröna satsa mer pengar än koalitionen i sina budgetar.

Budget 2020: Huddinge står inför mörka år

– Varje skattekrona ska användas på bästa sätt. För oss socialdemokrater är det däremot inte lika med nedskärningar till varje pris som den enda vägen framåt. Tvärtom tycker vi att det är klok ekonomisk politik att investera i våra barn och unga och ge våra äldre en omsorg av hög kvalitet, sade Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd, under partiets budgetpresentation.

Kan behöva spara 60 milj.

Den styrande koalitionen ger i sin budget inga pengar till förvaltningarna för att kompensera för löneökningar. Sådant ska finansieras genom besparingar och effektiviseringar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån koalitionens budget beräknat att grundskolorna måste spara nära 60 miljoner kronor de kommande tre åren om
löneökningarna landar på 2 procent.

Samtidigt tampas flera av förvaltningarna med skuldåterbetalningar om flera miljoner.

Socialdemokraterna ger något mer än koalitionen med 0,5–1-procentiga uppräkningar till grundskolan, förskolan och äldreomsorgen för att kompensera för löneökningar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet ger mer än så.

Det finansierar partierna genom att spräcka överskottsmålet som i dag ligger på 2 procent. Vänsterpartiet går längst och vill sänka överskottsmålet till 1 procent. Vänsterpartiet vill utöver det som enda parti höja skatten till 20,02 från dagens 19,87 öre per skattekrona.

SD vill ta från flyktingmottagandet

Sverigedemokraterna satsar lika mycket pengar som koalitionen och håller fast vid överskottsmålet, men prioriterar pengarna lite annorlunda. De vill till exempel ta 22 miljoner kronor från flyktingmottagandet och satsa mer pengar på ordningsvakter och övervakningskameror.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) anser att det är farligt att sänka överskottsmålet.

– Att slarva med ekonomin och inte lägga undan tillräckligt till välfärden i framtiden är en mycket farlig väg att gå särskilt när allt talar för att kommunerna får mindre pengar kommande år. Det är på att titta på Danderyd. Slarv med ekonomin leder till både nedskärningar och skattehöjningar, säger han.

Budgetfullmäktige

Budgeten kommer att debatteras och klubbas på kommunfullmäktige den 10 juni.

Den beslutas med relativ majoritet, vilket innebär att S, V, MP och SD skulle behöva rösta på en gemensam budget för att fälla koalitionens budgetförslag.