Grävandet på Blåklocksvägen har vid Sandviksvägen även letat sig ut i korsningen. Foto: Evelina Hertz

Rörläggning blev 5,7 miljoner dyrare

I över ett års tid har Hässelbybor behövt köra enkelfiligt längs med Blåklocksvägen i villastan. Där pågår ett byte av ledningsrör, men projektet som skulle varit klart i augusti har försenats.

  • Publicerad 16:25, 18 nov 2019

Sedan en tid tillbaka har det varit problem med ledningarna som går under Blåklocksvägen, mellan Neptunstigen och Sandsviksvägen, i Hässelby villastad. Därför har det sedan i slutet av förra året pågått ett projekt för att åtgärda bristerna.

– Avloppsledningen hade stora svackor och behövde därför läggas om, för att vattnet ska kunna rinna av sig självt, säger Nina Lindesvärd, projektledare på Stockholm Vatten och Avfall.

Kostnaden har ökat

Projektet hade en beviljad budget på 18,8 miljoner kronor och skulle stått klart i augusti i år. Men när det har dragit ut på tiden har också budgeten höjts till 24,5 miljoner.

– Ledningarna ligger djupt och schaktningen har varit svårare än planerat. För att hålla en bra arbetsmiljö har vi behövt sponta hela vägen, och det har tagit tid, säger Nina Lindesvärd.

Vid årsskiftet ska arbetet med ledningarna vara klart, men på grund av vinterkyla måste först provisorisk asfalt läggas över vägen. Den kommer gå att köra på, menar Nina Lindesvärd, men påpekar samtidigt att permanent asfalt kommer läggas under våren, en insats som väntas ta två veckor.

Stockholm Direkt