Det futuristiska forskningskomplexet Neo i Flemingsberg är en av fem nominerade. Foto: Magnus Fröderberg

Rösta på Huddinges snyggaste nybyggen

Hyreshus, villor och spindelparker. Det är spridning på de byggen som har nominerats till Huddinge kommuns byggnadspris. Nu är det dags att rösta.

  • Publicerad 11:52, 5 sep 2019

Nu kan du rösta på vilket nybygge i Huddinge som du anser är snyggast. Eller som Huddinge kommun formulerar det: "Priset ska gå till en byggnad eller anläggning som förtjänar uppmärksamhet för sitt bidrag till ett expansivt och vackert Huddinge."

De futuristiska forskningskomplexen Neo och Technology and Health i Flemingsberg är gemensamt en av de fem nominerade. Resten av de nominerade är ...

Kvarteret Gulsparven i Segeltorp:

Ur motiveringen: "Byggnaderna har getts en medveten omsorg av såväl helheten som detaljerna och är talande exempel på hur ett område, på ett medvetet sätt, kan kompletteras med bostadsformer som tidigare saknats."

Foto: Magnus Fröderberg

Lekplatsen Spindelparken i Solgård:

Ur motiveringen: "Parken är anlagd på en gammal villatomt, något som tydligt går att avläsa, inte minst genom det röda staketet och de sparade fruktträden. Den är väl integrerad i omgivningen och bidrar med en offentlig mötesplats till ett villaområde som saknat gemensamma vistelseytor."

Foto: Magnus Fröderberg

En fyrkantig modern trävilla i Högmora:

Ur nomineringen: "En äldre ek har byggts in i en större balkong så att naturen får en lika självklar plats som byggnaden, vilket bidrar stort till villans karaktär. Projektet ger uttryck åt det moderna villasamhället och är ett positivt tillskott i kommunens småhusbestånd."

Foto: Magnus Fröderberg

Studenthusen Nobelus på Flemingsbergs campus:

Ur motiveringen: "Stor vikt och omsorg har lagts på att få till variation i kvarteret vilket bidrar till en både spännande och trevlig helhet. Det är ett modigt och originellt tillskott i kommunen som visar hur en stor skala kan arbetas ner genom stor omsorg om detaljer."

Foto: Magnus Fröderberg

Neo och Technology and Health i Flemingsberg:

Ur motiveringen: "Byggnaderna ingår i regionens satsning på Life Science, med fokus på att skapa mötesplatser där människor och verksamheter kan interagera och samverka. Interiört finns stora atrier och trapphus som bidrar rumsligt till dessa möten. Byggnaderna har fasader i aluminium och glas, anpassad i skala och har en lätthet och lekfullhet i uttrycket som kontrast mot den tunga sjukhusbyggnaden och den befintliga bebyggelsen i Grantorp."

Foto: Magnus Fröderberg

Röstningen stänger i oktober

– Vi hoppas på att byggnadspriset ökar intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande. Det är en oerhört viktig del när vi bygger det framtida Huddinge, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, i ett pressmeddelande.

Det är tredje året som priset delas ut. Första året, 2017, vann den lilla pittoreska bostadsrättsföreningen Gretas backe i Glömsta med sin gärdesgård och sina röda trähus med vita knutar. Ett år senare var det det betydligt mer moderna bygget Glömstaskolan som vann.

Rösta gör du här. Röstningen är igång fram till den 2 oktober.

Den som får flest röster vinner förutom ett diplom en plakett av Huddingekonstnären Håkan Bull.