Dubbla körfält. Från att ha varit 1+1 väg får Rotebroleden nu dubbla körfält i bägge riktningarna. Foto: Louise Bornhall

Rotebroleden fortfarande inte helt färdig

Klart våren 2019 står det på skyltarna som omgärdar Rotebroleden – men än så länge pågår bygget på sina håll. Här är nya tidsplanen.

  • Publicerad 11:37, 17 sep 2019

Stora förändringar har skett på Rotebroleden, som knyter samman Järfälla och Sollentuna, när bygget nu ser ut att nå sin slutfas. Men samtidigt har byggnationen försenats.

Den ursprungliga planen var att Rotebroleden i sin nya tappning skulle stå klar i våras. Därefter blev det nya budet augusti, men nu spår Jan-Erik Gunnestedt, projektledare på Trafikverket, att allt ska vara i hamn om några veckor.

– Det som pågår nu är att vi sätter upp de sista mittbarriärerna som separerar trafiken, och fixar och asfalterar så att det blir två körfält även de sista hundra meterna fram till Rotebro, säger Jan-Erik Gunnestedt.

Då ska "nya" Rotebroleden vara klar

Trafiken leds om

Arbetet pågår nattetid från måndag 16 september till fredag 27 september, och trafiken leds då om, vilket det går att läsa mer om på Trafikverkets hemsida.

Men Jan-Erik Gunnestedt pekar på att större delen av vägen är färdigställd och fungerar som tänkt.

– Det mesta av funktionen är redan på plats, sedan är det lite sidoområden med planteringar som man inte kan börja med förrän under hösten. Det är det sista för att knyta ihop allt, säger han.

När allt är klart kommer hela sträckan att bestå av två körfält i bägge riktningarna, tre nya trafikplatser och planskilda korsningar. För fotgängare och cyklister har en gång- och cykelbana anlagts parallellt med vägen hela sträckan. Både bilväg och gångbana kommer att vara belyst.

Stockholm Direkt