Foto: Andy Prhat/Claudio Britos

S: Bryt socialens sekretess för IS-utredningar

Socialdemokraterna vill att Huddinge gör som Stockholm och bryter socialtjänstens sekretess för att hjälpa polisen att utreda IS-återvändare. Men det kommer Huddinge inte göra, säger Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande i socialnämnden.

  • Publicerad 11:12, 13 maj 2019

I en intervju med P4 Stockholm uttryckte Catarina Klockerud, säkerhetssamordnare på Huddinge kommun och den som ansvarar för arbetet mot våldsbejakande extremism, en osäkerhet kring vad kommunen har för ansvar för IS-återvändare. Det har fått Socialdemokraterna i Huddinge att reagera:

– Att IS så kallade kalifat har fallit betyder inte att hotet från våldsbejakande islamism har försvunnit. Nu behöver den politiska ledningen redovisa hur arbetet går framåt. Huddinge borde bland annat göra som Stockholm och bryta sekretessen om det i utredningar framkommer att personer har begått brott i IS-regioner. Till exempel krigsbrott och brott mot mänskligheten, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Så hanterar Huddinge IS-återvändarna

"Inga lokala regler"

Inför dagens kommunfullmäktige kräver Socialdemokraterna svar av den moderata ledningen. Utöver frågan om att bryta sekretessen undrar S om kommunen samarbetar med Center mot våldsbejakande extremism, CVE.

Enligt Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande i socialnämnden, finns redan ett samarbete med CVE. Men att Huddinge skulle följa Stockholms exempel och bryta socialtjänstens sekretess vill hon inte.

– Huddinge kommer följa gällande lagstiftning och riktlinjerna kring socialtjänstsekretessen. Vi har inga lokala regler i Huddinge, säger hon.

Menar du att Stockholm bryter mot lagen?

– Det finns en lagstadgad skyldighet att avslöja grova brott som är pågående eller som är på väg att begås. Det gäller inte brott som redan har begåtts. Det är det vi förhåller oss till.

Vissa kommuner tar aktivt kontakt med IS-återvändare. Borde Huddinge också göra det?

– Vi har inte haft något sådant ärende än och vi vet inte om vi ens kommer få några återvändare till kommunen. Vi har ingen särskild förberedelse för just det här gruppen. Alla individer som vistas i Huddinge har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och socialtjänsten gör en utredning om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Vi tar inte aktivt kontakt med IS-återvändare, säger Eva Carlsson-Paulsén.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Det man hittills vet är att det finns ett antal personer som är skrivna i Huddinge som eventuellt kommer komma tillbaka. Åtminstone en av dessa personer är under 18 år. Barn till IS-återvändare kommer att utredas av socialtjänsten, eftersom Säpo orosanmäler alla återvändande barn.

S vill testa uppsökande metod

Vuxna IS-återvändare kommer endast komma i kontakt med socialtjänsten om de själva söker stöd eller om de har barn. Rasmus Lenefors (S) tycker att kommunen borde undersöka möjligheten att agera mer uppsökande.

– Syftet måste vara att vi ska säkra tryggheten i kommunen och för människorna som bor i områden där IS-återvändare finns. Då tycker jag man ska ha det som ett tänkbart verktyg, säger han.

De ansvarar för IS-återvändarna

Säkerhetspolisen bevakar personerna utifrån hot för terrorism, samt utreder misstankar om terroristbrott. Säkerhetspolisen informerar polisen.

Polismyndigheten utreder misstankar om annan brottslighet, såsom brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Men även annan misstänkt brottslighet. Finns någon misstanke om brott ska polisen inleda förundersökning.

Kommunen ansvarar för stöd och skydd till barn (under 18 år) som återvänder från IS-kontrollerade områden, om det skulle behövas. Säpo och polisen gör orosanmälan till socialtjänsten. Kommunen ansvarar också för eventuella stödinsatser om det är något som efterfrågas av de vuxna återvändarna.

Civilsamhället har en viktig roll att spela och är ofta en viktig brygga till de som vanligtvis inte har kontakt med myndigheter. Trossamfund och religiöst baserade aktörer kan bidra med viktiga insatser.

Källa: Center mot våldsbejakande extremism