HBTQ. Fler vårdinrättningar måste kunna garantera att alla patienter bemöts på ett korrekt sätt, anser S som vill satsa mer pengar på HBTQ-diplomering. Foto: Karin Nilsson

S: Fler vårdcentraler ska HBTQ-diplomeras

Endast 12 av Stockholms 200 vårdcentraler är HBTQ-diplomerade. Det vill Socialdemokraterna nu ändra på, genom att fördubbla satsningen på HBTQ-personers bemötande inom vården.

  • Publicerad 11:00, 4 aug 2018

– Vårt förslag är att fler vårdcentraler ska få diplomering och utbildning i bemötande av HBTQ-personer. Alla patienter ska känna att man får bra vård och bemötande på vårdcentralen, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S).

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Diplomeringen har varit tillgänglig sen 2016 och syftet är att förbättra mottagandet och bemötandet av hbtq-personer genom att personal får utbildning i HBTQ-frågor. För att bli diplomerade måste 95 procent av personalen genomgå utbildningen. Efter erbjuds fördjupningsseminarier för att säkerställa att kunskapen upprätthålls och att arbetet fortsätter.

När en verksamhet blivit diplomerad måste även alla nyanställda genomgå utbildningen för att de ska få fortsätta vara diplomerade. Det räcker inte att genomgå utbildningen för att bli diplomerad, utan verksamheten måste jobba aktivt med dessa frågor. Utbildningen är främst till för primärvård, alltså icke akut vård, och öppenpsykiatriska verksamheter och utförs av landstinget.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Socialdemokraternas förslag är en del av att man vill att vårdcentralen ska vara den primära platsen där man söker vård, istället för att direkt åka till akuten. I takt med att fler söker sig dit måste vårdcentralerna bli bättre på att få alla att känna sig välkomna, anser Socialdemokraterna.

Enligt en studie RFSL gjort har transpersoner sämre förtroende för att sjukvården ger ett professionellt bemötande vid våld, hot och trakasserier. En annan studie från Folkhälsomyndigheten visar att var fjärde transperson känner sig dåligt bemött i vården.

– Det är viktigt att alla patientgrupper känner förtroende för vården och att personalen får utbilda sig i HBTQ-frågor. Det finns ju undersökningar som visar att transpersoner och ickebinära inte känner sig bemötta med förståelse eller kunskap, säger Erika Ullberg.

Inte ens var tionde

Idag är 12 av Stockholms läns landstings vårdcentraler HBTQ-diplomerade. I landstinget finns cirka 200 vårdcentraler. Totalt är det 47 verksamheter i landstinget som blivit diplomerade, däribland BUP- och ungdomsmottagningar.

– Så det är en lång väg att gå innan majoriteten har det. Men vårt förslag är att vi tillskjuter mer resurser till detta och understryker hur viktigt det är att man genomgår den här kunskapshöjningen för ett bättre bemötande, säger Erika Ullberg.

Så ska pengarna användas

Tillskottet är tänkt att gå till att ta in vikarier när ordinarie personal är på utbildning, men kan även gå till kostnaden för diplomeringen, då landstinget kommer att införa en avgift för diplomeringen från och med januari 2019. Kostnaden kommer ligga på 20 000 eller 40 000 kronor beroende på enhetens storlek. Innan har den varit helt gratis. Utbildning för nyanställd personal på diplomerade verksamheter kommer fortsätta vara gratis.