Snabbare. Socialdemokraterna i landstinget vill ha en ny snabb busslinje mellan nord och syd. Foto: Erik Simander

S går till val på ny superbusslinje

Inför en ny superbusslinje mellan Tyresö och Täby som kopplar ihop norra och södra länshalvorna. Det föreslår Socialdemokraterna i landstinget.

  • Publicerad 07:40, 25 jul 2018

Socialdemokraterna vill påbörja arbetet med Stockholmsbågen, en superbusslinje från Tyresö till Täby via Tvärförbindelse Södertörn. Superbussarna, som internationellt går under namnet Bus Rapid Transit (BRT), kan liknas vid spårbunden trafik och kör på egna körfält.

– Stockholmsregionen växer snabbt och vi behöver underlätta för folk som arbetspendlar. Vi tror mycket på de här moderna superbussarna och det gör även byggbolagen som varit väldigt positiva till förslaget, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Pendeltågssystemet behöver kompletteras

De styrande landstingsmoderaterna är dock mindre entusiastiska. Inte heller trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är särskilt positiv.

– Det kräver för stora investeringar och en förändrad infrastruktur, bland annat då det krävs helt separata vägar för enbart bussar, sa han till StockholmDirekt så sent som i oktober.

Men Erika Ullberg hoppas ändå på ett starkt gensvar i frågan framöver.

– Alla är överens om att det behövs en bättre framkomligheten för bussarna i innerstaden. Nu hoppas jag även på en bred samsyn för att också den som bor en bit utanför stan ska kunna resa snabbt. Pendeltågssystemet behöver kompletteras med superbussar, säger hon.

Enligt det tidigare förslag som Socialdemokraterna presenterat för superbussar genom länet pekas ett antal orter ut där det kan bli tal om hållplatser. Däribland Sollentuna, Hässelby/Vällingby, Skärholmen, Huddinge, Jordbro, Handen och Bollmora.

Förslag. Så här såg förslaget på linjesträckning första gången Socialdemokraterna presenterade idén 2015. Foto: Karta: Olka

Det här är BRT

Bus rapid transit, BRT, en typ av stombusstrafik med inslag av separata bussfiler, biljettköp/kontroll före påstigning, på- och avstigning i samma nivå som bussgolvet samt flera andra åtgärder för att kunna snabba på resandet.

Den kinesiska staden Xiamen brukar lyftas fram som ett exempel när man vill se på en stad med väl utbyggt BRT-system. Där går vissa BRT-bussar i särskilda bussfiler på broar ovanför staden.