VARMT. Under maj och juni har resenärer klagat på hög värme på bussarna i Stockholm. Foto: Mostphotos

S-krav: Fungerande AC på alla SL-bussar

Efter sommarens värmerekord kräver nu S i landstinget att alla bussar i SL-trafiken ska ha fungerande luftkonditionering. I en skrivelse föreslås bland annat att underhållet och tillsynen ska förbättras och att oanmälda stickkontroller ska genomföras.

  • Publicerad 01:15, 7 jul 2018

Under vårens och sommarens värmebölja har resenärer återkommande vittnat om höga temperaturer och dåligt fungerande luftkonditionering på flera av SL:s bussar.

Socialdemokraterna i landstinget har nu lagt en skrivelse till trafiknämnden där de föreslår en rad åtgärder för att säkerställa att temperaturen ombord hålls på en rimlig nivå.

Bland annat föreslås att samtliga bussar ska utrustas med luftkonditionering och regelbundet kontrolleras, att oanmälda stickkontroller genomförs samt att trafikförvaltningen tar fram en åtgärdsplan för det hela.

– Vi måste ha fungerande AC på bussarna. Särskilt tydligt blev det i maj månad, som har varit den varmaste någonsin. Det är inte okej att folk väljer bort bussarna för att det är för varmt, säger oppositionslandstingsrådet Talla Alkurdi (S).

Förutom obehag för passagerarna pekas det i skrivelsen även på förarnas arbetsmiljö och trafiksäkerheten. Enligt Socialdemokraterna har både det planerade och akuta underhållet minskat, vilket de nu menar har påverkat möjligheten att säkerställa rätt temperatur på bussarna.

– Det är en trafiksäkerhetsfråga. När det är väldigt varmt för resenärerna kan man bara föreställa sig hur varmt det är för bussförarna, säger Talla Alkurdi, som menar att frågan även har lyfts av förarna själva.

Hon vill nu se till att förslaget ses över ordentligt och finansieringen säkerställs.

– Det har satts av investeringar för underhåll och då är det en förlust att de inte utnyttjas till sin fullaste del.

Stockholm Direkt