Flera hundra nya bostäder ska byggas i Tallbohovsområdet. Bilden är en arkivbild från Söderhöjden. Foto: Mikael Andersson

S-kritik mot nya bostäder på Söderhöjden

Alliansen har sagt nej till nya hyresrätter på Söderhöjden, men klubbar nu igenom nya bostadsrätter. Något som får kritik från Socialdemokraterna, som menar att alliansens löfte om sänkt byggtakt handlar om att skippa hyresrätter. Men Moderaterna slår tillbaka kritiken.

  • Publicerad 11:26, 5 feb 2019

I höstas valde alliansen (M, L, C och KD) att lägga byggplanerna på 300 nya hyresrätter och kooperativa bostäder på Dackevägen, Söderhöjden, på is.

– Järfällahus har ett stort renoveringsbehov att ta tag i, i sitt befintliga bestånd på Söderhöjden. Mot bakgrund av det vill vi se ett helhetsgrepp för det här området, något vi velat göra under hela förra mandatperioden, sa Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande då till StockholmDirekt.

Men förra veckan klubbade alliansen igenom att markanvisa runt 570 nya bostadsrätter på Tallbohov på Söderhöjden. Något som den rödgröna oppositionen (S, MP, V) visserligen också röstade ja till – men de är kritiska mot alliansens agerande.

– Den borgerliga minoriteten gick till val på att sänka byggtakten i kommunen, och vad det innebär i praktiken har vi inte fått svar på. Men av det vi sett hittills verkar det innebära nej till hyresrätter och ja till bostadsrätter, säger Eva Ullberg, gruppledare för (S) i Järfälla.

Emma Feldman (M) motiverar beslutet med att detaljplanen för Tallbohov redan vunnit laga kraft, och att de vill blanda upp det hyresrättsdominerade Söderhöjden.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att vi vill se blandade ägandeformer där. Det här är ett sätt att stärka integrationen och möjliggör för boende där att göra bostadskarriär i området, säger hon.

Bjuder in till möte

Alliansen planerar att under våren bjuda in gruppledarna för samtliga partier i kommunen för att diskutera byggplanerna för Söderhöjden i stort.

– Det här utesluter inte att ta ett helhetsgrepp om området. Men man gör det enkelt för sig om man gör tolkningen att det bara handlar om hyresrätter och bostadsrätter, säger Emma Feldman.

I den norra delen av Tallbohovsområdet har 270 bostäder markanvisats, och runt 300 bostäder i den södra delen. En klar majoritet planeras att bli bostadsrätter.

Stockholm Direkt