TRYGGHET. Taxingeplan i Tensta ska rustas upp, med en ny trappa, belysning och markbeläggning bland annat. Foto: Anna Wettergård

S kritiserar majoritetens trygghetssatsning

Järvaområdet håller på att genomgå ett trygghetslyft, med hjälp av investeringar på 25 miljoner kronor. Den nya majoriteten presenterar investeringarna som sina – men Socialdemokraterna ryter ifrån och säger att majoriteten i själva verket bara presenterar en bantad version av deras gamla trygghetssatsning.

  • Publicerad 15:41, 15 maj 2019

Är stadsmiljön hel, ren och fräsch så ökar tryggheten.

Nyligen presenterade trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) ett antal trygghetssatsningar. Det nyinstiftade trygghetsrådet, som han är ordförande i, delar ut pengar till trygghetsskapande investeringar i stadsmiljön. I den senaste omgången delades 25 miljoner ut till Järvaområdet.

Pengarna går till ett antal olika åtgärder. Allt från trafikhinder och belysning, till lägre hyllor på biblioteken för att det inte ska gå att gömma sig lika lätt där inne.

– Den gemensamma nämnaren är att platserna upplevs som otrygga, av olika anledningar. Det kan vara drogförsäljning, buskörning eller gäng som hänger och skapar allmän otrygghet, säger Erik Slottner.

"Det är våra gamla projekt"

Socialdemokraterna, däremot, tycker att den nya majoriteten tar åt sig äran för något som skedde innan deras tid.

Den förra majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, presenterade nämligen också en trygghetssatsning. Den innehöll hundra miljoner kronor för 2018 och lika mycket för 2019. Många projekt klubbades. En del av dem genomfördes under 2018, men det var också många som inte hanns med.

Socialdemokraterna ville att de projekt som inte hunnits med skulle få genomföras under 2019 istället – och då ta med sig de pengar som de blivit lovade.

Men de ville inte den nya majoriteten. Istället lät de 70 miljoner kronor, som blivit öronmärkta för olika projekt men som aldrig hunnit användas 2018, brinna inne. De pengarna lades i stället på stadens resultat.

De projekt som inte hunnit komma igång fick istället söka pengar igen – och då stoppades fem av dem. Resten av projekten flyttades över till 2019 års budget och presenteras av den nuvarande majoriteten som "sina" trygghetssatsningar.

– Erik Slottner presenterar de här som nya idéer. Jag tycker att det är fräckt. Alla beslut var ju redan fattade under vår mandatperiod. Istället för att ge oss en klapp på axeln och säga att nu fortsätter vi samma anda, så tar de åt sig äran för våra idéer. Det säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, och fortsätter:

– Dessutom har de minskat budgeten, genom att låta pengar brinna inne, med 70 miljoner kronor. Och stoppat fem av projekten.

"Vi har gett dem en andra chans"

När vi frågar Erik Slottners pressekreterare hur de ställer sig till de här tankarna får vi följande svar:

– Samtliga projekt som du listat är beviljade av förgående majoritet. Men de genomfördes inte och därför har vi beslutat att ge dem en andra chans. Eftersom de inte färdigställdes under 2018 har de ansökt om ny finansiering, vilket vi får stå för i vår nuvarande budget.

Erik Slottner menar att det rent budgettekniskt inte går att ”öronmärka” investeringsmedel så som Karin Wanngård säger.

– Hon är väl medveten om att projekt som inte genomförs i tid blir av med sitt utökade budgetutrymme när budgetåret tar slut. Karin Wanngård tog ställning till investeringar om 100 miljoner kronor, varav endast 30 miljoner kronor förbrukades. Resterande investeringar har vi fått hantera i efterhand och dessa har finansierats ur vår budget. Vi har således inte stoppat några investeringar på 70 miljoner kronor. De användes inte och brann inne av budgettekniska skäl.

– Att vi nu väljer att gå vidare med vissa projekt är inte att ta åt sig äran för något. Det handlar om att ta ansvar för förgående års projekt som aldrig blev av, säger Erik Slottner.

Men Karin Wanngård har inte mycket till övers för det här resonemanget. Hon tycker att det är dålig stil att låta investeringspengar brinna inne, och tvinga projekt att söka pengarna en gång till.

– De projekten var ju beslutade och igångsatta. Har beslutet fattats är det ju det som ska gälla.

25 miljoner till trygghetsskapande i Järvaområdet

Trygghetspengar går till

Sunnanbyplan i Rinkeby, som får ett ansiktslyft.

Saimaparken i Akalla, som får bättre belysning.

Sibeliusgången i Akalla, som får hinder mot olovlig körning.

Hjulsta torg, som får belysning och upprustning.

Taxingeplan i Tensta, som bland annat får en trappa, belysning, markbeläggning och så vidare.

Kälvesta bollplan, som får en upprustning.

Trafikhinder i Järvaområdet.

Biblioteken, som får öppare ytor och färre platser att gömma sig på.

Ett pilotprojekt med hopfällbara utemöbler på förskolegårdar.

Stockholm Direkt