Besök. "Vi vet att Botkyrka har stora problem. Vi åker inte hit för att se att allt är lugnt utan vi åker hit för att se hur man kan jobba", sa inrikesminister Mikael Damberg när han besökte polisstationen i Tumba. Foto: Claudio Britos

S-ministrar vill sprida Botkyrkas modell mot brott

Fler poliser, men också tajtare kontakt mellan polis, skola och socialtjänst. Så har Botkyrka tacklat våld och kriminalitet – ett recept som nu ska spridas i landet. Det menar inrikesminister Mikael Damberg som besökte Botkyrka i veckan.

  • Publicerad 10:00, 28 mar 2019

Fler poliser är bara en del i kampen mot kriminalitet. Ska problemet lösas måste det till ett bättre samarbete mellan polis och kommun också. Det var slutsatsen som inrikesminister Mikael Damberg (S) drog när han tillsammans med socialministern Lena Hallengren (S) gjorde studiebesök i Botkyrka i tisdags.

Under mötet berättade kommunens säkerhetschef Pernilla Vera om samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis som hon menar bland annat har gjort att våldet har minskat i skolorna och att fler familjer får föräldrastöd.

Polisen besöker också moskéer och kyrkor i Botkyrka, för att möta familjer och ge föräldrar en rättvis lägesbild. Och kontakten med lokalsamhället bidrar till att tilltron till polisen har ökat, tror Patrik Sverin, vice polisområdeschef i Botkyrka.

– För två år sedan ville man inte prata med oss eller se oss i centrum. Oavsett vilken syn man hade på oss så var det ingen som tjänade på att vi var där, det blev bara jobbigt. I dag är vi välkomna, säger han.

När händer det att folk kommer fram och tipsar om var knark har gömts, berättar han.

– Vi vet fortfarande inte vem som har gömt det och ingen blir dömd för det, men vi kan i alla fall plocka bort det.

Samarbetet med socialtjänsten har också gjort att polisen kan nå ut till hela familjer och inte enbart utreda individuella brott, menar Patrik Sverin. När polisen och kommunen får gemensam arbetsplats i det nya våldspreventiva centret i Tumba är tanken att det samarbetet ska utvecklas ännu mer.

Fler poliser

2015 hade Botkyrka 65 anställda. Idag har det mer än fördubblats. Och fler är på väg, lovar inrikesminister Mikael Damberg.

– Vi siktar mot 170 anställda här i Botkyrka och det gör att man kan vara mycket mer närvarande och finnas på plats på ett tydligare sätt, säger han.

I valrörelsen hade Socialdemokraterna sitt fokus på hårdare tag mot kriminella. Är inte satsningar på preventivt arbete en svängning från den retoriken?

Nej, menar Mikael Damberg. Istället är det precis så här polisen alltid bör jobba, men inte tidigare haft möjlighet till.

– När polisen är mer närvarande ökar tryggheten och då kan fler aktörer jobba. Och då kan polisen ställa om sitt arbete, från akuta utryckningar till att samarbeten för att jobba förebyggande. Polisen har inte kunnat jobba så här tidigare för det har varit för många brandkårsutryckningar, säger han.

30 nya anställningar

Under 2019 planeras 30 nya anställningar inom Botkyrkapolisen. Ett tjugotal av dem kommer vara utredare och resten beräknas vara nyutbildade poliser.

Men att bara slänga in ett gäng nya poliser i en verksamhet funkar inte, menar Emil Nejström, gruppchef på Botkyrkapolisen. Det måste finnas tillräckligt många erfarna poliser på plats för att lära de nya det praktiska arbetet. Och så måste det finns plats, polisbilar och gruppchefer till alla de nya.

– Annars blir det hack i maskineriet. Det är enkelt för en politiker att säga att det ska anställas nya poliser, men det är praktiskt omöjligt på ett bräde. Det tar tid att få verksamheten på plats, säger Emil Nejström.

Hos Botkyrkapolisen är det dock få som slutar och därför finns det goda möjligheter att hitta balansen mellan nya och erfarna poliser, tror han. Och polisen kommer fortsätta på inslagen linje, med lokalförankring och mycket samarbete.

– Allt handlar inte om mer resurser utan vi jobbar rätt också. Vi har ett konstant tryck mot de kriminella. Det hjälper inte om de skär sönder våra däck eller kastar sten, vi kraftsamlar bara mer. Och det gör en jätteskillnad i våra områden. Jag har jobbat som polis i nio år och det är först de senaste åren jag ser att vi gör skillnad.  

Samarbete. Socialminister Lena Hallengren (S) säger att polisen och socialtjänsten måste kunna samverka i sina olika roller och behöver dra nytta av varandras styrkor. Foto: Claudio Britos

Möte. Med på polishuset i Tumba var inrikesminister Mikael Damberg (S), tillförordnad polischef i Botkyrka Patrik Sverin, kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S), ordförande i socialnämnden Niklas Gladh (MP) och socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Claudio Britos

Botkyrkas lyckade exempel

Botkyrkas våldsförebyggande arbete på skolor har bland annat lett till att det grova våldet har minskat och studieresultatet har förbättrats, särskilt för pojkar.

”Tåget” är våldsförebyggande i förskolan och de lägre klasserna och där är elva skolor med.

”Mentors in violence prevention program” är våldsförebyggande arbete där unga personer är mentroer i äldre klasser på fem skolor.

Föräldrastödsprogrammet är nu en del det våldsförebyggande programmet och det har lockat fler föräldrar att delta.

Fler söker upp Stödcentrum för unga brottsutsatta, där unga personer som utsatts för brott eller sett ett brott kan få hjälp av polisen och socialtjänsten.