Beslut. På måndag 17 juni ska det fattas beslut om nästa års budget. Arkivbild. Foto: Ylva Bergman

S, MP och V vill se mindre pengar till politikerlöner

På måndag ska det fattas beslut om den budget som kommer gälla för Järfälla nästa år. Nu presenterar oppositionspartierna S, V och MP en gemensam skuggbudget.

  • Publicerad 16:57, 13 jun 2019

Sedan i höstas styrs Järfälla av Alliansen (M, KD, L och C) i minoritet. I deras förslag till mål och budget för 2020, får för- och grundskolan mest pengar. Samtidigt väntas sparkrav på miljonbelopp i flera förvaltningar, där minskad administration ses som ett sätt att spara in.

Liksom inför 2019 lägger Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en gemensam skuggbudget även för 2020.

Fokus ligger bland annat på arbetsmarknadsinsatser och utökade resurser till förskolan, som utöver höjd barnpeng får en särskild pengapott för att exempelvis möjliggöra mer personal.

Vill slopa äldrenämnd

Eva Ullberg (S), oppositionsråd i Järfälla, är kritisk till att Alliansen vill skära ner på förvaltningarnas administration. Detta då Alliansen infört en ny nämnd, äldrenämnden, och utökat antalet kommunalråd, vilket kostar.

Att införa fler kommunalråd stod även den rödgröna oppositionen bakom när det klubbades igenom i december, men nu vill de avskaffa ett kommunalråd och minska politikernas arvoden. De vill också att äldrenämnden ska ingå i socialnämnden som tidigare.

– Den styrande minoriteten vill skära ner i administrationen men har själva skapat mer administration. Vi kan på de här drygt sex månaderna inte se effekter av äldrenämnden och vill därför avskaffa den, säger Eva Ullberg.

Är det rimligt att vänta sig en effekt efter bara några månader?

– Vi har utrett vad en äldrenämnd skulle innebära tidigare och kan inte se att det skulle ge den önskade effekten att äldrefrågor tydligare prioriteras.

Beslut om budget fattas i kommunfullmäktige måndag 17 juni.

LÄS ÄVEN: Järfälla förbereder för sparkrav: "2020 blir stramt"

LÄS ÄVEN: SD: Minska byggnationen i Järfälla

Så vill S, V och MP fördela pengarna i Järfälla

✓Satsa 50 miljoner över två år på klimatinitiativ, exempelvis bygga nya cykelvägar, möjliggöra för solceller med mera.

✓Satsa på kompetensutveckling för kommunanställda.

✓Särskild extra pengapott till förskolan att minska barngrupperna och möjliggöra exempelvis mer personal. Vill ha satsningar på vissa för- och grundskolor enligt en socioekonomisk fördelningsmodell.

✓Satsa på välfärdsjobb och arbetsmarknadsåtgärder.

✓Återinföra sommarjobbsgarantin för unga.

Föreslår oförändrad skatt.

Stockholm Direkt