Olika åsikter. Alliansen i Järfälla menar att det inte är lönsamt att bygga ut Neptuniskolan, men oppositionen håller inte med. Foto: Mikael Andersson

S: Neptuniskolan borde byggas ut

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om att inte gå vidare med en utbyggnad av Neptuniskolan. Men oppositionen är kritiska till beslutet och vill driva frågan vidare.

  • Publicerad 16:34, 1 jun 2020

Corona är inte en ursäkt till att inte investera i nya skolor.

Från och med i höst ska Järfällas sjätteklassare stanna kvar ett år till i mellanstadiet. För Neptuniskolan i Skälby innebär det att det saknas utrymmen för två klasser. Kommunens plan är att flytta skolans förskoleklass till den närliggande förskolan Orion.

LÄS ÄVEN: Så vill föräldrarna lösa platsbristen på Neptuniskolan

Men förskoleklassens föräldrar valde istället att lämna in ett förslag om att anlägga en komplementbyggnad i anslutning till skolan för att alla barn på så sätt skulle få plats. Barn- och ungdomsförvaltningen valde att utreda två olika alternativ (se faktaruta), men i slutet av maj beslutade barn- och ungdomsnämnden att inte gå vidare med en utbyggnad.

– I tjänsteskrivelsen gör man bedömningen att antalet barn kommer att minska i området. Det innebär att bygger man en paviljong där nu, kommer den bara tas i bruk i ett par år innan alla får plats på Neptuniskolan igen, sa nämndens ordförande Nikoletta Jozsa (L), till JärfällaDirekt inför mötet.

LÄS ÄVEN: Beskedet: Dyrt med ny skolpaviljong i Neptuni

"Är en samhällsinvestering"

Men den rödgröna oppositionen i Järfälla är kritiska till nämndens beslut och håller inte med om att antalet barn kommer minska i området.

– Nu när man har utrett förslaget och kommit fram till att det är möjligt att bygga en permanent tillbyggnad, är det bättre att göra det eftersom det är en samhällsinvestering. Neptuniskolan är redan en populär skola, och vi tror att barnfamiljer kommer flytta till Barkarby och Skälby även i framtiden, säger Mika Metso (S).

Nikoletta Jozsa menar att man i skenet av coronakrisen bör avvakta med att bygga ut skolan då man ännu inte vet hur ekonomin kommer vara i framtiden, om coronakrisen kommer leda till en lågkonjunktur.

Mika Metso säger i sin tur att det alltid kostar att bygga skolor.

– Corona är inte en ursäkt till att inte investera i nya skolor. Många experter menar att det i en lågkonjunktur är bra att investera i samhällsfastigheter, eftersom det skapar jobb och stimulerar ekonomin.

Oppositionen kommer att skicka in en skrivelse om att kommunen bör fortsätta driva frågan om en utbyggnad, uppger Mika Metso.

– Om tillräckligt många föräldrar hör av sig och sätter tryck på politikerna kan det bli möjligt att Alliansen ändrar sig.

LÄS ÄVEN: Klart: Järfällas sexor stannar i mellanstadiet nästa år

Utredningsförslag om komplementsbyggnad

Barn- och ungdomsförvaltningen utredde två alternativ om hur Neptuniskolan skulle kunna byggas ut.

Förslag 1: En komplementbyggnad byggs en bit bort. Innebär en osäker lek- och rörelsemiljö då barnen behöver korsa parkeringen för att ta sig mellan skolbyggnaderna. Trafiksituationen behöver ses över. Kostnad: 27 miljoner.

Förslag 2: Skolan byggs ut. Parkeringen behöver flyttas och gång- och cykelvägen behöver dras om. Utbyggnaden påverkar skolverksamheten under tiden. Kostnad: 36 miljoner.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt