Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala och Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, fick en rundtur i Fittja av Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. Foto: Claudio Britos

S presenterar miljardpaket mot segregation

Långsiktiga satsningar istället för korta projekt. Det är regeringens nya strategi för att bryta segregationen, som S-ministern Ibrahim Baylan presenterade på en pressträff i Fittja centrum i morse.

  • Publicerad 11:13, 26 jun 2018

– Vi går bort från idén att man kan lösa långsiktiga problem med kortsiktiga projekt. Det har man försökt med länge och det har inte fungerat.

Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister, var delvis själkvkritisk när han tillsammans med Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka, höll en pressträff i Fittja centrum i morse för att presentera regeringens plan för att minska segregationen. Med fanns också Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala.

Drygt 19 miljarder

I mars lovade regeringen en satsning på 2,2 miljarder årligen från 2020 fram till 2027 för att bryta segregationen i utsatta områden, totalt drygt 19 miljarder kronor. De pengarna kan kommuner med utsatta områden söka för att på olika sätt minska segregationen.

Som en jämförelse nämnde Ibrahim Baylan 90-talets storstadssatsning på totalt 2 miljarder.

– Hittills har det varit alldeles för små och för sena insatser. Nu gör vi den största satsningen som någon regering någonsin gjort. Vi ska inte bara få bort brottsligheten, men brottslighetens orsaker, sa Baylan.

Baylan tog skolan som exempel och drog paralleller till sin egen uppväxt i Norsborg.

– Det som stör mig mest är att vi har skolor, där jag själv har gått, där för mycket hänger på vilken utbildning mamma och pappa har. Då blir de sociala resorna allt färre. Vi måste och kan bryta detta och ser tecken på att vi redan har en annan utveckling, sa Baylan.

Tre fokusområden i Botkyrka

Ebba Östlin nämnde våldsförebyggande arbete, som MVP, minskad bostadssegregation och en satsning på frukostpåsar i grundskolan, där kommunen särskilt vill använda pengarna för att minska segregationen.

Hon tog också upp kommunens planer på ett våldspreventivt center som ett exempel på Botkyrkas arbete.

– Vi har gått från 59 till 180 poliser i Botkyrka. Nu får vi möjlighet att möta den satsningen i kommunen, sa Ebba Östlin.

Ni har haft makten i Botkyrka i 24 år – varför har ni inte kommit längre i att bryta segregationen?

– Under de borgerliga regeringsåren har vi hållit emot stenhårt, men det är klart att vi påverkats av förändringar i samhället. Ebo-lagen har gjort att vi har stor trångboddhet, samtidigt som andra kommuner inte har tagit sitt ansvar, säger Ebba Östlin.

För att motverka boendesegregationen vill kommunen bygga mer blandat och upprusta miljonprogrammen med så låga hyreshöjningar som möjligt.

S lovar renoveringar utan hyreshöjningar

– Vi har 10 000 personer som varje år flyttar ut från Botkyrka med högre utbildning och bättre rustade för arbetslivet, för att de inte hittar en bostad i kommunen. Samtidigt kommer 10 000 nya in som vi ska utbilda och se till att de kommer in på arbetsmarknaden. Hade fler kommuner tagit sitt ansvar hade situationen i Botkyrka sett annorlunda ut, säger Östlin.

Pengarna söks först hos Tillväxtverket, därefter hos Delegationen mot segregation.

Så ska Botkyrka bryta de kriminellas makt

Inger ska stoppa segregationen – från Flemingsberg

Vårby hårt drabbat av lyckoparadoxen

Kommuner får söka pengar för satsningar som bekämpar segregation och minskar klyftor. "Pengarna ska inte användas om en kommun till exempel vill bygga en badbrygga i någon del av kommunen. Det måste hänga ihop med att bekämpa segregation", sa Ibrahim Baylan (S). Foto: Claudio Britos

Så mycket kan Stockholmskommunerna få

För 2018 avsätts 425 miljoner kronor till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar.

För 2019 avsätts 1,35 miljarder och därefter 2,2 miljarder årligen 2020–2027.

Totalt innebär satsningen drygt 19 miljarder kronor.

Fem kommuner i Stockholm kan få ta del av miljarderna mot segregation – så här mycket kan de ansöka om för 2018. Inom parentes hur stort beloppet kan bli för år 2019 och 2020.

Botkyrka: 10 701 000 kronor (2019: 35 miljoner, 2020: 57 miljoner)

Huddinge: 11 545 000 kronor (2019: 37 miljoner, 2020: 61 miljoner)

Järfälla: 9 979 000 kronor (2019: 32 miljoner, 2020: 53 miljoner)

Stockholm: 50 725 000 kronor (2019: 164 miljoner, 2020: 269 miljoner)

Södertälje: 10 893 000 kronor (2019: 35 miljoner, 2020: 58 miljoner)

Vilka kommuner som kan söka om bidraget kan komma att ändras.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.