"Bekymmersamt". Camilla Janson (S) tycker att det senaste sammanträdet var odemokratiskt. Foto: Linda Lundberg

S: "Så här har vi aldrig hanterat frågor förut"

– Det var fullkomligt odemokratiskt. Så säger Camilla Janson (S), oppositionsråd, om förra veckans sammanträde i kommunstyrelsen.

  • Publicerad 16:30, 14 nov 2018

Under sammanträdet presenterade Alliansen några nya förslag. Den nya kommunledningen ville revidera reglementena för samtliga nämnder, för att de alla ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning. Revideringen var också med anledning av deras nya förslag att inrätta nya nämnder. Alliansen vill dela på socialnämnden och inrätta en äldrenämnd, upphäva utbildningsnämnden och istället inrätta en barn- och grundskolenämnd och en gymnasie- och arbetslivsnämnd.

Men oppositionen yrkade på återremiss för att det inte fanns tillräckligt med underlag.

– Det var ett märkligt sammanträde på många sätt. Att man överhuvudtaget inte har några ambitioner om att vi måste ha fullständiga handlingar för att kunna vara med och fatta beslut, säger Camilla Janson.

Känd härskarteknik

Hon poängterar att det här inte var några brådskande ärenden, utan att de gott kunde vänta till nästa sammanträde när man har kunnat jobba fram mer underlag.

– Det kan vara en jättebra omorganisation, men jag vill veta vad det innebär. Handlingar fulla av kryss och blanka sidor gjorde det fullständigt omöjligt.

Camilla Janson påpekar att det är en känd härskarteknik att hålla undan information.

– Vi kan vara oense i frågor, men det här är inte okej. Det är bekymmersamt. Så här har vi aldrig hanterat frågor förut.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens nye ordförande, ser det dock inte på samma sätt.

– Så var det inte. De ärenden som berörde de nya nämnderna remitterades tillbaka, men underlag för reglementen kring de befintliga nämnderna fanns en vecka innan sammanträdet. De kanske hade missat det, säger han.

– Det stämmer inte. Där fanns inte heller färdigberedda underlag eller svar på frågor som vi ställde. Ett helt nytt och mycket odemokratiskt vis att hantera beslutsprocessen, säger Camilla Janson.

Håll i mobiltelefonerna!

En våg av mobiltelefonstölder tycks gå genom området. Under måndagen skedde tre liknande fall. – Vi undersöker möjligheten att stölderna kan ha ett samband, säger Åsa Bergfors på polisen.tisdag 2/6 10:23

De öppnar – mitt i krisen

"Bålstaborna verkar må rätt bra" Två veckor innan coronakrisen skrev de på hyresavtalet. Nu öppnar bröderna C-H och CG Forsbeck sitt nya burgarställe i Håbo.måndag 1/6 15:41

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt