Otillgängligt. "Man skulle behöva göra det lättare för personer att ta sig hit utan bil. Det går ju att åka kollektivt, men det är en lång väg att gå från bussen. Och vägen hit uppmuntrar inte till cykling", fortsätter Sara Heelge Vikmång (S). Foto: Emilia Lindholm Fjeld

S: Så kan Gömmaren bli säkrare för badare

I maj förra året drunknade en ung man i sjön Gömmaren. I början av juni hände det igen. Nu lämnar Socialdemokraterna i Huddinge in en motion med förslag som ska öka säkerheten för badare.

  • Publicerad 16:38, 18 jun 2019

På mindre än ett år har två drunkningsolyckor skett i Gömmarens naturreservat. Två olyckor som kanske kunnat förhindras med hjälp av en livboj och bättre framkomlighet för blåljuspersonalen, menar Socialdemokraterna i Huddinge kommun.

Nu lägger de fram en motion om det till kommunfullmäktige.

– Att räddningstjänsten inte kan komma fram är oacceptabelt. Parkeringen måste bli mer tillgänglig för blåljuspersonal. Kanske kan de få en reserverad plats här, eller kanske kan man bygga fler parkeringsplatser, säger Rasmus Lenefors (S).

De menar också att bättre skyltning kan öka säkerheten vid badplatsen.

– Man borde skylta bättre om faror, till exempel sätta upp skyltar om djup och strömmar. Det skulle kunna öka människors uppmärksamhet, menar Rasmus Lenefors.

Men utöver dessa preventiva åtgärder ser de även ett behov av att utveckla badplatsens möjligheter till bad och grillning.  

– Och några fasta grillar på badplatsen tror vi skulle motverka användandet av engångsgrillar. Ett bra exempel på det är grillarna i Rådsparken. De är mycket säkrare än engångsgrillar, säger Rasmus Lenefors.

Än är det inte säkert hur motionen kommer tas emot.

– Men vi vet att naturen är viktig för Huddingebor och vi tror att andra partier kan komma att ställa sig bakom förslaget, säger Rasmus Lenefors.

Men när det gäller tillgängligheten är Anders Ramqvist, chef på stadsmiljöavdelningen, inte helt övertygad om att förslagen går att genomföra.

– Vi kan titta om det finns mark som kommunen har tillgång till och om det går att eventuellt arrangera något. Men vägen tillhör en samfällighet, så den marken rår vi inte över. Och om det finns skyddad natur är det också en omständighet man måste titta på.

Man död efter olycka i Gömmaren

Livboj saknades då 17-åring drunknade

Grill. Socialdemokraterna vill se fler fasta grillar vid Gömmarens badplats. Foto: Emilia Lindholm Fjeld