Uppsagd. Sätra vårdcentrals hyreskontrakt går ut nästa år. Foto: Claudio Britos

S: Sätra vårdcentral måste räddas

Sätra vårdcentral måste räddas. Det kräver socialdemokraterna efter att det förra veckan stod klart att vårdcentralens framtid är osäker. Men vårdcentralen kommer finnas kvar, lovar nu Charlotte Broberg (M).

  • Publicerad 12:01, 16 aug 2019

Förra veckan rapporterade vi om att framtiden för Sätra vårdcentral är osäker. I september nästa år måste vårdcentralen flytta ut, eftersom fastighetsägarna planerar en stor ombyggnation, och någon alternativ lösning finns i nuläget inte.

Det är något som socialdemokraterna i Region Stockholm reagerat på och nu kräver de att vårdcentralen räddas.

– Från regionens och den blågröna majoritetens håll måste man säkra att det ska finnas vård i området, även efter att renoveringen och ombyggnationen har skett. Och det är viktigt att det görs i ett tidigt skede, säger Talla Alkurdi (S), oppositionsregionsråd.

Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd, menar att de har koll på läget.

– Så fort vi fick kännedom om det här började vi utreda vilka alternativ som finns för att Sätraborna fortsatt ska kunna ha tillgång till en vårdcentral. Och eftersom vi har mer än ett år på oss finns det gott om tid att hitta en bra lösning för att även framöver kunna erbjuda god vård till patienterna i Sätra.

Så det kommer finnas en vårdcentral i Sätra även i fortsättningen?

– Själva vårdcentralen är inte hotad, vi måste bara hitta en alternativ lokal till den. Så Sätra vårdcentral kommer finnas kvar.