PLAN. Idén för hur Tullinge ska utvecklas är öppen för diskussion och innehåller ingen av punkterna som Tullingepartiet lyfter, säger Ebba Östling (s) i sitt svar till Anders Thorén (TuP) Foto: Arkiv/Claudio Britos

S: Tullinge behöver också hyresrätter

Det här handlar inte om byggnader, det handlar om människosyn, skriver Ebba Östlin (S) i ett debattsvar till Tullingepartiet.

  • Publicerad 07:30, 24 jun 2019

Det finns idag inga beslut om hur stadsutvecklingen i Tullinge kommer att se ut, men det finns en idé. Denna idé är offentlig, har varit ute på samråd, är öppen för diskussion och innehåller ingen av punkterna som Tullingepartiet lyfter. Hur Tullinge ska se ut bestämmer vi tillsammans med Tullingeborna. Men TuP:s uttalanden handlar inte om en skild syn på byggnader, det handlar om en skild syn på människor.

TuP: "Tullinge ska inte bli ett utsatt område"

Vårt arbete i Botkyrka grundar sig i en ärlig medvetenhet om våra utmaningar, men fokuserar på våra möjligheter och en vilja att skapa en starkare, enad och konkurrenskraftig kommun. Det kommer aldrig att uppnås så länge vi ställer områden och människor mot varandra. TuP är upprörda över segregation och stigmatisering, en upprördhet som vi delar, men en måste då ställa frågan varför partiet trots detta väljer att spä på den?

Av Sveriges 4,7 miljoner hushåll bor nästan 2,3 miljoner i en lägenhet i flerbostadshus. Av de lägenheterna är 1,3 miljoner hyresrätter och av dessa ligger redan över 500 i Tullinge. Enligt TuP:s filosofi, där hyresrätter likställs med “utsatthet” innebär det att närmare en tredjedel av landets hushåll är personer som TuP inte vill ha i "sitt" område. Det är problematiskt och gynnar den stigmatiserande utveckling de säger sig vara emot.

Vi, och våra väljare, vill bygga ett samhälle där alla har en plats, där vi värnar om det gamla och det nya. Där alla har rätten till ett tryggt hem, värdig vård, starka skolor och expanderande näringsliv. Därför säger vi ”JA” till bostäder för att i begreppet ”alla” ingår även Tullingebor, unga som gamla. Bostäder ska spegla behov, så att barn har möjlighet att ta första steget ut i vuxenlivet och flytta hemifrån, och äldre som vill skala om, och med det kanske flytta från stora villor till något mindre och tillgängligt, kan göra det.

Vi hoppas att TuP vill detsamma, och då går utvecklingen mycket lättare om vi slutar ställa människor mot varandra.