SOSSERÖTT. Socialdemokraterna i landstinget vill att busskörfälten sak målas röda. Bilden är ett montage Foto: Mostphotos

S vill måla om busskörfälten i Stockholm

Socialdemokraterna i landstinget lanserar en rad åtgärder för att stombussarna ska kunna köra snabbare i Stockholm. En idé är att busskörfälten ska målas i en klar, röd, färg.

  • Publicerad 06:50, 29 nov 2018

Fyrans buss har det ofta tufft under rusningstid och masar sig fram med en medelhastighet på 13 kilometer i timmen.

Det här vill nu Socialdemokraterna i landstinget ändra på, visar ett förslag som återfinns i deras skuggbudget.

En idé är att måla busskörfälten, för att tydligt markera att det endast är bussar som ska köra där.

– Vi ser gärna att busskörfälten får en stark färg som signalerar till privatbilister att ”här har du inte att göra”. Självklart bör det vara i rött, säger oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström (S).

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

En annan åtgärd i förslaget är att installera kameror i bussarna, som kan filma och direkt bötfälla felparkerade bilar som förhindrar framkomligheten. Frågan har tagits upp tidigare, bland annat av dåvarande trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) 2012.

Även nuvarande trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)har flera gånger föreslagit liknande åtgärder för att snabba på stombusslinjerna.

– Det är bara bra att vi är fler som har samma ingångar i de här viktiga frågorna. Man har testat det här i flera andra länder med gott resultat. Det fungerar inte när bussarna tuffar runt i 13 kilometer i timmen, säger Jens Sjöström.

Enligt honom bör målbilden vara att nå upp till högsta tillåtna hastighet mellan hållplatserna.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tanken är att åtgärderna ska testas på fyrans buss i ett pilotprojekt. De saker som ger gott resultat kan sedan införas på övriga busslinjer i länet.

– Vi behöver göra bussåkandet mer attraktivt, inte minst för att konkurrera med biltrafiken och nå klimatmålen. Våra förslag kan visa sig vara banbrytande och vi tror verkligen att det här förslaget kan vinna gehör, säger Jens Sjöström.

MER om förslaget att öka framkomligheten för buss 4

Sosseröd färg. Busskörfälten bör målas i en röd färg, som gör det tydligare.

Bättre framkomlighet. När det sker vägarbeten, även när trafiken leds om ska busstrafiken prioriteras.

Kameror i bussar. Filma och fota felparkerade bilar och bilar som kör i bussfält. Krävs en lagändring för att göra det idag, något som Socialdemokraterna vill strida för.

Mer grön våg. Redan idag slår trafikljusen om till grönt när bussen kommer, men det fungerar inte alltid. S vill gå längre vill att det alltid ska vara grönt ljus för fyrans buss.

Bärgare direkt. Felparkerade bilar ska bort direkt. Målet är att en bilbärgare ska ha forslat bort felparkerade fordon inom 30 minuter.

Visa merVisa mindre