Bygge. Det ska byggas i Kälvesta, något som påverkar Ingela Stendahl som bor på Skälbysidan. Foto: Mikael Andersson

Så är livet på gränsen mellan Järfälla och Hässelby

Järfälla eller Stockholm? Områdena går in i varandra, men kommungränsen märks. Särskilt när det kommer till snöröjning och nybyggnation. Det tycker flera av de som bor i gränslandet mellan Skälby, Hässelby och Kälvesta.

  • Publicerad 11:34, 8 nov 2018

Skälbybor rasar över planerade bostäder som balanserar precis på kommungränsen till Stockholm. En asfalterad, upplyst cykelväg från Skälby blir mörk grusväg i Backlura. Närmaste förskolan ligger tvärs över gatan, men i fel kommun där det inte går att få plats.

Vi befinner oss i gränslandet där Skälby blir Kälvesta och Hässelby villastad.

Backluraborna Kerstin och Johnny promenerar ofta i området, och är överens om att det märks en stor skillnad på flera håll där Järfälla och Stockholm möts.

– Det är fräschare på Järfällasidan, mer välskött. Där är det oftare mer klippt och snyggt, som i skogen vid Lövsta. Och det är bättre sandat i Järfälla, säger Kerstin, och får medhåll från Johnny.

– Man ser en direkt skillnad när man passerar gränsen. De underhåller mer i Järfälla. Sandningen är bättre där, som vid Växthusvägen, säger han.

"Stor skillnad". Kerstin och Johnny som bor i Backlura tycker att det märks tydligt när man passerar gränsen. Foto: Mikael Andersson

Promenerar. Börje och Inger Janson, i Hässelby ett par kvarter från Skälby. "Vi promenerar i Skälby varje dag. Så jag kan tänka mig att vi sliter på Järfällas gator!", säger Inger. Foto: Mikael Andersson

Gränslandet Järfälla-Stockholm

Järfälla och Stockholm gränsar till varandra i flera områden. På sina håll skiljer det bara några meter mellan bostadsområden i respektive kommun.

Till exempel: Viksjö/Backlura, Skälby/Backlura, Skälby/Hässelby villastad, Skälby/Kälvesta.

Hässelby vs Skälby

Börje och Inger Janson bor i Hässelby, men bara ett par kvarter från Järfällagränsen, som blev tydligast när parets barn var små på 70-talet.

– Då slogs barnen från Hässelby och Skälby och hade olika tävlingar, säger Inger och skrattar. 'De var de dumma barnen från Järfälla', kunde man höra då.

Numera är det främst vintertid som de märker en skillnad.

– När man går i full speed på vintern, och det är sandat i Hässelby men inte i Skälby, då märker man skillnaden när man slår i backen, säger Inger Janson.

Stockholms stad och Järfälla har ett samarbete om snöröjningen på Växthusvägen. Men i övrigt sköter kommunerna sitt på var sin sida gränsen. Ibland dyker plogbilen upp tidigare på Järfällasidan och i andra fall tvärtom, varför snöröjningen kan upplevas olika vid gränsen.

– De är inte synkade att vara klara samtidigt vid en gräns, säger Staffan Dahlström, driftledare med ansvar för snöröjning i Järfälla.

Kälvestabo. Björn Berlin har reagerat på att det saknas en genomfart från Kälvesta till Skälby. Foto: Mikael Andersson

Ingen genomfart

Kälvestabon Björn Berlin har inte märkt av några större skillnader mellan de olika sidorna.

– Men jag får åka ganska långt med bilen för att komma hem till min dotter som bor i Skälby, eftersom det inte finns någon genomfart, säger han och pekar uppåt Björnmossevägen.

Några hundra meter bort, på andra sidan kommungränsen är Skälbybon Ingela Stendahl ute och promenerar med hunden. Hon tar upp Stockholms stad planer på att bygga 350 lägenheter i Kälvesta, bara ett stenkast från Ingelas hem.

– Gränsen märks definitivt, det byggs i Kälvesta, men det påverkar ju mig. Det väcks också frågor om det kommer bli en genomfart för bilar här, säger hon.

Emelie Grind är samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla. När en grannkommun har byggplaner har man inte jättemycket att säga till om, men i vissa fall är man exempelvis remissinstans, berättar hon. Det finns en dialog mellan Järfälla och Stockholm i olika gränsfrågor, som kring tunnelbanan, men vanligtvis bygger sådana samtal på egna initiativ, menar hon.

– Det är en sorts grannrelation som vilken som helst. När man ska klippa häcken hör det till god sed att man tar kontakt, säger Emelie Grind.

Gränslandet. Bara några hundra meter skiljer områdena åt. Foto: Mikael Andersson

Stockholm Direkt