FÖRSKOLAN. Annika Björklund och Kim Lagerquist säger att förskolan är viktig, eftersom det lägger grunden för den framtida skolgången. Foto: Anna Wettergård

Så arbetar de för att få fler barn till förskolan

Allmän förskola, med intensiva och korta dagar för barn som inte behöver omsorg men som ändå vill ha den pedagogiska biten. Det är en av stadsdelens satsningar för att få fler barn att börja i förskolan.

  • Publicerad 10:10, 12 sep 2019

I Rinkeby-Kista är det färre barn som går i förskolan, än i någon annan del av Stockholm. 87,5 procent av alla barn i Rinkeby-Kista var inskrivna på förskolan förra året, jämfört med 94,3 procent i hela staden.

– De allra flesta barn går i förskolan, men sedan har vi några som inte gör det. Det är dem vi försöker nå ut till. Det säger Kim Lagerquist, avdelningschef för förskoleavdelningen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Hon fortsätter:

– Förskolan är viktig för att det är en av de starkaste skyddsfaktorerna för framtida studier. Man får lära sig gruppsamvaro, och man får språket med sig. Det man får med sig från förskolan har man ju också med sig in i skolan.

Hennes kollega, enhetschef Annika Björklund på samma avdelning, håller med:

– Precis, vi har ju en läroplan. Dessutom ska man inte glömma att det ger föräldrarna möjlighet att till exempel studera under tiden.

Så arbetet med att få fler barn till förskolan pågår på flera fronter.

– Öppna förskolan, till exempel, de gör ett fantastiskt jobb. De fångar upp jättemånga föräldrar och berättar för dem om vad som erbjuds på förskolan, säger Kim Lagerquist.

Introduktionsförskolan och allmän förskola

Det finns också en öppen introduktionsförskola. Dit kommer föräldrar med sina barn och kan få svenskaundervisning i en timme per dag, medan barnen får annan verksamhet. En nyhet är att den nu har slagits ihop med den vanliga öppna förskolan, för att effektivisera verksamheten.

– Vi fortsätter med språkundervisningen, och kan utöka den nu när vi samordnar verksamheten, säger Annika Björklund.

Ytterligare en satsning är den allmänna förskolan, som stadsdelen nu satsar på att synliggöra. Det är en avgiftsfri förskola som pågår under tre timmar per dag, och som bara erbjuder den pedagogiska biten av förskoleverksamheten.

– Den är till för de som är intresserade av kortare dagar på förskolan och som inte behöver barnomsorg. Då får den gruppen med barn tre timmar tillsammans, och de får en inledning och ett avslut på varje dag. Det istället för att de ska gå i en vanlig förskolegrupp och bli avbrutna mitt i leken när det är dags att gå hem, säger Annika Björklund.

Än så länge är inga barn inskrivna i den allmänna förskolan, men stadsdelen hoppas att de snart kan komma igång med verksamheten. Just nu håller de på att leta lokaler.

– Vi har skickat ut brev, men inte fått så jättemånga svar. Men de som är intresserade, de är jätteintresserade. Så vi hoppas kunna komma igång snart.

Alla stadsdelens olika insatser med att fånga upp fler barn utvärderas allt eftersom.

– Vi jobbar mer intensivt med det som vi ser fungerar, samtidigt som vi arbetar kreativt för att hitta nya metoder. Vi ställer oss frågan om vi måste arbeta på andra sätt, och så får vi se vad nästa steg blir, avslutar Kim Lagerquist.

Stockholm Direkt