Vi frågade Brommaborna vad de har för förhoppningar för 2020-talet. Foto: Ella Söderberg, Elisabeth Engdahl-Linder, Privat, Karoline Montero Araya, Privat, Ella Söderberg

Så blickar Bromma in i nya 20-talet

Det har blivit dags att skriva bokslut för 2010-talet i Bromma, när vi nu äntrat ett nytt decennium. Vi passade på att fråga några Brommaprofiler och Brommabor om vad som präglat Bromma de senaste tio åren – och förhoppningar inför kommande decennium.

  • Publicerad 16:25, 10 jan 2020

Fråga 1: Vad tycker du har präglat Bromma det gångna decenniet?Fråga 2:Vad hoppas du ska prägla Bromma det kommande decenniet?

Foto: Karoline Montero Araya

Namn: Jan Björnum
Ålder: 75
Engagemang: Tolvanloppsgeneral
Bor: Höglandet
Brommabo sedan: 1978 (med lite uppehåll).

1. "I Bromma finns fortfarande våra fina torg och mycket av den lilla staden i staden. Mycket hålls ihop av traditioner, till exempel Tolvanloppet har under mer än 30 år lockat till sig tävlande i alla åldrar. Många vill flytta in men få flyttar ut och priserna har rasat i höjden. Miljödebatten har naturligtvis inte kunnat undgå någon. Tyvärr har inte heller Bromma klarat sig från de organiserade ligor som på bara några minuter plundrar ett hus på dess värdesaker."

2. "Det känns som om den personliga tryggheten blir viktigast att komma tillrätta med. Klarar man inte det, så kommer Bromma som företeelse att försvinna och ersättas av murar, lås och vakter. Mitt intryck är att politikerna äntligen börjat att inse detta. Låt oss hoppas att man ska kunna göra det tillsammans.Brommakänslan hoppas jag ska bestå, men här kan framförallt höga priser bli begränsande. Klåfingriga politiker känns också som en fara."

Foto: Elisabeth Engdahl-Linder

Namn: Anna-Karin Ekholm
Ålder: 49
Engagemang: Ordförande i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Bor: Norra Ängby
Brommabo sedan: 2005.

1. "De senaste 10 åren har präglats av förtätning och nya områden som byggts ex. Beckomberga, Ulvsunda slottspark, Blackeberg och Råcksta. Genom detta en ökad inflyttning och ökad trafik både på vardagar och helger. Bilköer på lördagar och söndagar."

2. "Att förtätningen och inflyttningen fortsätter men hoppas att man tänker på alla barnfamiljer som nu flyttar hit. Att man sparar ängar, skogsdungar och platser där barnen kan leka och känna sig trygga. Viktigt att se till att skapa trygga skolvägar för barn och föräldrar men också platser där familjer kan träffas och skapa gemenskap i närområdet."

Foto: Privat

Namn: Jerry Månsson
Ålder: 47
Engagemang: Jobbar med samhällsprojekt inom IF BP
Bor: Norra Ängby
Brommabo sedan: 1972

1. "Den enorma ökning av nybyggnationer och boende i Bromma, att Bromma flygplats fortfarande får stå kvar, och de stora ekonomiska klyftor inom Bromma.
En mer otrygg vardag fylld av stölder, inbrott, misshandel situationer för boende på ett sätt som känns oroväckande för framtiden."

2. "Nedläggning av en flygplats som inte är försvarbar att behålla av så många anledningar men kanske främst miljöaspekten. En hållbar lösning på det enorma trafikkaoset i Brommaplansrondellen, där topplocket gått för säkert flera tusen drabbade som suttit fast i köer där under de senaste tio åren. En tryggare miljö för alla barn och vuxna att växa upp i."

Namn: Fanny Nordqvist Darell
Ålder: 36
Engagemang: Engagerad i Nätverket i Västerort
Bor: Blackeberg
Brommabo sedan: 2014

1. "För mig har det präglats mycket av att vi startade Nätverket Västerort, att det har blivit en stor lokal gemenskap och ett starkt engagemang i området. Det mer negativa sakerna mer generellt, är att det har blivit ett samhälle som hårdnar, det finns mycket rasism och förakt för svaga grupper. Men då tänker jag just att det lokala engagemanget fungerar som en motpol."

2. "Att vi måste ställa om samhället tillsammans i takt med klimatförändringarna. Jag ser ett stort behov av icke kommersiella mötesplatser, och skulle önska ett allaktivitetshus i Bromma. Jag önskar en mer riktig medborgardialog från politiskt håll. Ofta har man medborgardialog i slutet av en process, jag skulle vilja se en sådan i ett tidigare skede."

Foto: Ella Söderberg

Namn: Ulf Grape
Bor: Stora Mossen
Brommabo sedan: 1957 (med åtta års uppehåll)

1. "Det har fokuserats mycket på det negativa. Jag tycker Bromma har en fin tradition med bra gemenskap. Nu på senare år har det växt fram bra lokala grupper på Facebook där man kan känna samhörighet till."

2. "Att man får ordning på kriminaliteten. Det sker många fula brott mot äldre, som bedrägerier och att man rycker handväskor. Jag hoppas att man får ordning på det."

Foto: Ella Söderberg

Namn: Mia Strandell
Bor: Flyttade till Kungsholmen tidigare i år, innan det Smedslätten
Brommabo sedan: 1992

1. "Bromma har vuxit, det känns som att en ny generation har flyttat hit medan min generation flyttar in till stan. Det har blivit högre priser på husen här. Samtidigt finns det de som aldrig kommer att flytta från Bromma, så det är bra att det finns äldreboenden och 55+-boenden för de som vill stanna kvar i stadsdelen."

2. "Att de som bor här tar vara på och stöttar det lokala engagemanget. Att det blir en levande miljö och inte en död fläck. Jag har haft Äppelvikens bokhandel i nio år nu och folk kommer hit och beställer böcker trots att de kan göra det billigare någon annanstans. Det tyder på en vilja och att folk är måna om att den ska vara kvar."

Foto: Ella Söderberg

Namn: Bita Nazemian
Bor: Alviks torg
Brommabo sedan: 2014

1. "Det har blivit mer trafikerat, man bygger fler bostäder. Det är dålig belysning på vissa platser vilket gör det osäkert att gå ut på nätterna. Runt Alvik har det blivit mer narkotikahandel. Annars trivs jag bra."

2. "Jag är djurvän och skulle önska att det blir en bättre hundpark. Även fler lekplatser för barnen och en bra simhall hoppas jag på."