Nya kajen. Marievik från Hornstull. Foto: Illustration: Slightline

Så blir helt nya höghuskajen i Söderort

Flera kontorshus rivs och 960 nya bostäder byggs. Så här ser sista förslaget ut för nya stadsdelen i Marievik.

  • Publicerad 13:06, 20 sep 2019

Efter många år och flera olika visionsskisser är det nu dags för en sista tyck-till-vända om nya stadsdelen vid kajen i Marievik.

För tre år sedan var planen bygga sju höghus – det högsta med 38 våningar – med 1 000 bostäder här men det förslaget skrotades. Husen var för höga och skulle bland annat skugga populära Tantobadet på andra sidan vattnet.

Höghusen vid Marievik fortfarande aktuella

Lägre hus vid vattnet

Inför granskningen, som nu precis har dragit igång, har planerna ritats om. Höghus har kapats och flyttats längre bort från vattnet. Högsta byggnaden får nu 32 våningar. 

Vision. Marievik från Södertäljevägen. Foto: Illustration: Slightline

– Det som var en stor fråga och som framför allt har ändrats efter samrådet är höjderna och hur de är fördelade, där är det stor skillnad. Man har sänkt höjden mot vattnet och höjt den mot Södertäljevägen och Årstavängsvägen, säger enhetschefen Pia Ölvebro på stadsbyggnadskontoret.

Efter den här förändringen ska det nu inte falla någon skugga över badplatsen i Tanto under sommaren. Byggnaderna ska inte heller störa flyget.

Kontorshus rivs

I dag domineras Marievik av kontorshusen, men i framtiden ska området vara en blandad stadsdel med både lägenheter, arbetsplatser, förskolor och lokaler i bottenvåningarna. 

I norr rivs kontorskomplexet längst ut på kajen och ett intilliggande kontorshus vid Årstaängsvägen. Parkeringshuset mitt i området rivs också. Andra kontorsfastigheter byggs om. Totalt blir det 960 bostäder, tre förskolor, nya kontor och lokaler. 

Utsikt. Marievik från Årstabron. Foto: Illustration: Slightline

– När det blir en blandning av kontor och bostäder får vi en tryggare stadsdel där människor rör sig under större delen av dygnet. Vi ska också bygga bort baksidor och lastkajer som känns otrygga på kvällstid, säger Pia Ölvebro.

Bad, bastu och pendelbåt

Stadens vill också öppna upp det privatägda området för allmänheten med nya torg, parker och en ombyggd kaj. Det ska också bli ett nytt bad som placeras mellan pirer som går ut i vattnet. På pirerna ska man kunna sitta, sola och promenera. Det kan också bli en bastu vid bryggan.

Liljeholmskajen ska få utomhuspooler

I norr ska det finnas plats för pendelbåtar att lägga till.

– Vi vill utnyttja kajläget på ett tydligt sätt och göra området inbjudande. Det ska vara lätt att gå och cykla här och finns en ordentlig brygganläggning som kompletterar parkerna, säger Pia Ölvebro.

Bara bostadsrätter

Alla lägenheter i området blir bostadsrätter.

– Det är uteslutande privata markägare här, så staden har inte anvisat mark och har därmed inte kunnat påverka om det blir bostadsrätter eller hyresrätter, säger Pia Ölvebro.

Ny promenad. Vy över området söderifrån. Foto: Illustration: AMF/Equator

Lunga. Ny park i Marievik. Foto: Illustration: AJ Landskap

Det här händer nu

Förslaget för Marievik är ute på granskning fram till den 16 oktober.

I december räknar staden med att planen kan klubbas i stadsbyggnadsnämnden.

Planen väntas slutgiltigt antas av kommunfullmäktige i början av 2020.

Visa merVisa mindre