Efterlängtat? I sommar börjar ombyggnationen av Herrestavägen. Fler rondeller är en del av planen. Foto: Mikael Andersson

Så blir "nya" Herrestavägen vid Barkarby handelsplats

Under en längre tid har det funnits planer på att bygga om den trafikerade Herrestavägen vid handelsplatsen i Barkarby. I sommar drar den efterlängtade ombyggnationen till sist igång.

  • Publicerad 16:57, 15 apr 2019

Som StockholmDirekt tidigare berättat ska Herrestavägen byggas om, för att förbättra trafiksituationen för både bilister, gående och cyklister.

Planen är nu att det hela ska ske i tre etapper, varav den första drar igång tidig sommar 2019, och beräknas bli klar i november i år.

I den första etappen ska två nya rondeller byggas. En vid korsningen Herrestavägen/Majorsvägen, och en vid in- och utfarterna som går till Herrestavägen 22 och 19-31.

Samtidigt har rondellen vid Herrestavägen/Kalvshällavägen, som kom på plats i november, fått kritik för att stjälpa snarare än hjälpa trafikflödet.

Men kommunen tror på rondellösningen.

– Tanken med det här är att trafiken ska flyta smidigare. Den första rondellen har fått kritik, men den nya skyltningen som finns där har hjälpt till. Det kan ta lite tid för trafikanter att lära sig när något nytt hänt på en väg, säger Niklas Nordström, trafikplanerare i Järfälla.

Han fortsätter:

– Om vi kan så kommer vi att göra de nya rondellerna lite större. Men för det behöver vi ha tillstånd från markägarna, och där vi har påbörjat en dialog.

Bredare gång- och cykelväg

Utöver det ska gång- och cykelbanan på den östra sidan av Herrestavägen breddas på sträckan som går mellan den nya rondellen vid Herrestavägen 22, samt nummer 19-31 söderut, till den befintliga rondellen vid Kalvshällavägen.

Hur trafiken ska ledas under byggnationen är inte klart än, men när den första rondellen byggdes i vintras gick det att köra på platsen även under byggnationen, uppger Niklas Nordström.

Vad som kommer att ingå i den andra och tredje etappen av Herrestavägen är inte klart än. När allt är klart ska dock gång- och cykelbanan utmed hela Herrestavägen ha breddats, flera korsningar ska ha blivit rondeller, nya övergångsställen ska finnas på plats samt en gångtunnel under Herrestavägen, nära rondellen vid Herrestavägen/Kalvshällavägen, som ska underlätta för gående och cyklister.

Enligt plan ska den andra och tredje etappen påbörjas under våren 2020. Allt beräknas vara klart hösten 2021.

Här är vägarna i Järfälla som byggs om 2019

Så ska värsta trafikkaoset vid Barkarby handelsplats lösas

Bilister kritiska mot Barkarbys nya rondell

Stockholm Direkt