Så blir nya heta Norr Mälarstrand - här är de färska skisserna

En gästhamn med ny restaurang, uteservering och fet brygga med sittplatser. Trattorian byggs ut. Så ska heta Norr Mälarstrand bli ännu hetare.

  • Publicerad 16:35, 12 maj 2015

Det stärker Norr Mälarstrand som målpunkt"

Som Vårt Kungsholmen tidigare har skrivit har staden länge haft planer på att göra om kring området för Riddarfjärdens Marina, Preem-macken och Trattorian på Norr Mälarstrand.

Nu går man vidare med planerna och slår fast att det ska bli en ny gästhamn vid Riddarfjärdens marina som byggs genom en ny brygga.

Gästhamnen var med på politikernas kravlista i senaste beslutet i stadsbyggnadsnämnden för tre år sedan.

Ny restaurang med uteservering

Men Riddarfjärdens marina presenterade också för ett par år sedan ett eget förslag med bland annat kallbadhus och saluhall på platsen.

LÄS MER: "Nu kan kajen få bad och saluhall"

De förslagen har fått kalla handen sedan tidigare – men istället planeras det för en ny restaurang med uteservering som ska locka ännu fler till området. Den ska finnas i samma byggnad som ett nytt hamnkontor på kajen.

– En gästhamn måste ha ett hamnkontor. Men för att en gästhamn ska ha en ekonomisk bärkraft måste den vara stor, och en så stor gästhamn bedömer vi inte vara lämplig i det här området, därför kompletterar vi hamnkontoret med en restaurang. Det stärker också Norr Mälarstrand som målpunkt, säger Magnus Bäckström, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Ansiktslyftning på kajen

Men även övriga delar av kajen ska få en rejäl ansiktslyftning.

Trattorian ska byggas ut mot kajen med uteservering österut och hela byggnaden, tillsammans med Preem, ska kläs in för att göra den mer enhetlig. Preem planerar även att anlägga en sjömack. Dessutom ska den nya planen göra så att fartyg med ”publik verksamhet” kan få en permanent plats vid den östliga delen av området för att bidra till att skapa mer liv kring kajen.

– Det innebär att man möjliggör för att fartyg kan ligga permanent vid kajen om fartyget innehåller en verksamhet som allmänheten har tillträde till. Det kan vara till exempel en restaurang, utställningslokal eller kafé. Sådant som berikar promenaden. Flyt som ligger där idag är ett sådant exempel, säger Magnus Bäckström.

Du kan tycka till om planerna

Det nya förslaget är nu ute på samråd där du kan få möjligheten att tycka till om planerna. Magnus Bäckström är nöjd att man nu kan gå vidare efter flera års arbete.

– Vi har varit noga med att få fram ett bra och genomtänkt förslag och vi tror naturligtvis att det här blir bra. Det som har gjort att det har dragit ut på tiden är framförallt att det är många aktörer i området och det har tagit tid för alla att bli klara med sitt, säger han.

Så ska Norr Mälarstrands förvandlas

Ny småbåtshamn med plats för 60 båtar genom ny brygga på max 150 meter. Bryggan ska vara öppen för allmänheten med sittplatser och utsiktsplats.

Nytt hamnkontor med restaurang och uteservering.

Sjömack byggs.

Trattorian och Preem byggs ut söderut. Byggnaden ska även rustas och kläs in i enhetligt skivmaterial i mörkgrå/svart färg.

Nytt övergångsställe över Norr Mälarstrand från Kungsholms torg ska ge ett bättre gångstråk.

Hållplats för pendelbåtar.

Tillåtet för permanent förtöjning av fartyg med ”publik verksamhet” i den östra delen av kajen. Bygglov krävs.
 
 

Visa merVisa mindre

Nu kan du tycka till

Planerna är på samråd till 23 juni.

Förslaget visas i Tekniska nämndhuset, Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls den 26 maj, klockan 17-19 i samma lokal.

Målet är att förslaget ska granskas i slutet av året och antas under det första eller andra kvartalet av 2016.

Visa merVisa mindre