Högt. 14 våningar föreslås hotelldelen av den nya byggnaden bli, som också ska ha plats för handel och kontor. Visionsskiss: Arkitema Architects

Så blir nya hotellet i Stäket

Hemköp och McDonalds i Stäket kan få en ny granne – i form av ett jättehotell. Nu är det dags att tycka till om planerna som ska ut på samråd.

  • Publicerad 11:22, 25 nov 2019

Parkering. Bil- och cykelparkering ska utgöra en del av bottenplanet i byggnaden. Visionsskiss: Arkitema Architects

Det är på Skarprättarvägen i Stäket – på tomten intill E18, vid Hemköp, McDonalds och bensinmacken – som planerna på ett hotell finns. Nu i dagarna drar samrådet, där boende får en chans att tycka till om planerna, igång (se faktaruta).

Planen är tre byggnader om tre till 14 våningar, som ska bestå av hotell, handel, kontor, restaurang och parkeringshus. Byggnaderna ska vara sammanlänkande på en gemensam sockelvåning, och ytan mellan husen ska bestå av en planterad gård.

Husen ska ligga på den nuvarande parkeringsplatsen bredvid Hemköp, och bensinmacken på platsen föreslås rivas.

Själva hotelldelen föreslås bli 14 våningar, med runt 200 rum. Samtidigt föreslås ett långtidsboende i form av lägenhetshotell om åtta våningar, med plats för 100 lägenheter. Tanken är att byggnaden och hotellet ska vara ett landmärke och skapa en "entré" mot norra Järfälla.

Här byggs det i Stäket

Bra läge vid motorvägar

Det är den nuvarande markägaren som tagit initiativ till bygget, och från kommunens håll är man positiv till att det hela skulle innebära fler arbetsplatser, liksom en utökad närservice.

– Handel och restaurang kan vara ett välkommet tillskott för Stäketborna, det finns inte så mycket av det i dag. Vi tycker att det ser spännande ut, och under samrådet får vi se vad de boende tycker, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet.

Han påpekar att vyn från Stäkshöjden skulle påverkas av huset, men att utbudet förhoppningsvis skulle väga upp för det.

Vem ska bo på hotellet, är tanken?

– Det är inte kommunen som tagit initiativet så jag kan bara spekulera. Men läget vid både Rotebroleden och E18 är inte helt fel, för exempelvis hantverkare som vill hyra ett långtidsboende, säger Jonathan Björniden.

Då pågår samrådet

Det går att tycka till om planerna under samrådet som pågår 26 november-27 december. Läs mer på kommunens hemsida.

Öppet hus sker onsdag 4 december klockan 17-19 i Kolarängskolan, Kolarängsvägen 4 i Kallhäll.

Stockholm Direkt