IDYLL. Så här ska området se ut enligt planerna. Foto: Radar Arkitekter

Så blir nya Ulfsbergsgården

En bevarad herrgårdsmiljön och en social trädgård där grannar kan mötas. Det är vad arkitekterna hoppas skapa i Ulfsbergsgården i Tullinge.

  • Publicerad 11:08, 28 jun 2019

Den planen som klubbades på kommunfullmäktiges möte 18 maj har blivit omarbetad flera gånger.

De 71 nya bostäder som föreslogs i en tidig plan från 2017 har krympt till 60. De kommer ligga dels i den gamla herrgården, själva Ulfsbergsgården, och dels i de nio nya hus som kommer byggas.

Det planeras för radhus med två våningar och lägenhetshus med tre våningar och inredd vind, och de kommer ligga runt den stora fruktträdgård som finns på gården.

"Ambitionen är att skapa ett livfullt och trivsamt område som underlättar den sociala kontakten mellan grannar. Stor omsorg är lagd på att 'livet mellan husen' kan uppstå på ett naturligt sätt", skriver arkitekterna i sitt planförslag.

GÅRD. En levande innergård har arkitekterna sett framför sig när de gjort planerna för Ulfbergsgården. Foto: Radar Arkitekter

Enligt tidiga planer skulle också de nybyggda husen hamna närmare Tullinge strand än de nu gör. Slänten ner mot Tullingesjön är brant och den geotekniska undersökningen som gjort visar att om den störs finns det stor risk för skred. Men så som planerna nu ser ut kommer detta område inte påverkas av nybyggnationer.

Däremot planeras det tre utkiksplatser och en anlagd stig genom skogsbranten som leder vidare ner till sjön.

I sluttningen ner mot sjön finns också det som naturvärdesinventering har plockat upp som det område som har högst naturvärde. Här finns nämligen stora ekar och hasselträd som ska bevaras, enligt planen.

Ulfsbergsgården har tidigare varit ett HVB-hem för asylsökande och nyanlända barn och ungdomar.

Klart: Det blir bostäder i Ulfsbergsgården

Grannar är kritiska till hanteringen av boendet

Foto: Radar Arkitekter