Illustration. En ny återvinning planeras öppna vid Lindholmsvägen under nästa år. Foto: Sörab

Så blir Vallentunas nya återvinningscentral

En ny stor återvinningscentral med tillhörande återbruk ska byggas vid Lindholmsvägen i Vallentuna. Om allt går som planerat ska den öppna i augusti nästa år.

  • Publicerad 11:44, 12 aug 2019

Vallentuna har sedan tidigare en återvinningscentral i Löt, där boende i norra delen av kommunen kan slänga sitt grovavfall. För de som bor i centrala Vallentuna är Hagby återvinningscentral i Täby närmsta stället, men där är det överbelastat och trångt idag.

"Unik tillgänglighet"

I januari beviljades bygglovet för en ny återvinningscentral i centrala Vallentuna. Den ska placeras bredvid bensinmacken intill rondellen vid Lindholmsvägen, norr om Angarnsvägen.

– Det är en fantastisk möjlighet att bli av med avfall på ett enkelt sätt. Det blir en unik tillgänglighet för både cyklister och fotgängare och framöver kanske man även kan ta bussen förbi där. Det är inte många kommuner som har det så tillgängligt, säger Adam Gjerdrum, avfallshandläggare på Vallentuna kommun.

Planeras öppna 2020

Det är Söderhalls renhållningsverk, Sörab, som ska bygga återvinningsanläggningen. De kallar den för en "returpark" i och med att man ska kunna slänga allt sitt återvinningsbara avfall där – farligt avfall, grovavfall och förpackning och tidningar – samt lämna in saker för återbruk. Återbruk betyder att sakerna återanvänds som de är istället för att materialet bryts ner, som fallet är vid återvinning. Ofta tecknas avtal med second hand-verksamhet eller liknande som de inlämnade sakerna skickas vidare till.

Ytan man fått bygglov för är 10 000 kvadratmeter. Enligt en av handlingarna som Sörab lämnat till kommunen är det preliminära öppningsdatumet för returparken 1 augusti 2020.

Skulpturer i returmaterial

I returparken kommer man även placera ut tre skulpturer i återvunnet material på temat djur och natur, som tagits fram av konstnärerna Niklas Fännick och Jessica van Doorn Fännick. Konstverken finns idag att se på Hagby återvinningscentral i väntan på att de ska få flytta till den nya.

Nu inväntar Sörab startbesked för att få börja bygga anläggningen, vilket inte kan ges förrän man uppfyllt vissa villkor. Bland annat ska man utreda en lösning för hur dagvatten ska ledas, samt teckna ett avtal om marken som ägs av kommunen. Enligt Adam Gjerdrum på Vallentuna kommun hoppas man att detta ska vara ordnat innan årsskiftet.

Planen. Så här tänker man att Vallentunas returpark ska se ut från ovan. I det orangea huset ska det finnas återbruk och farligt avfall, och utomhus grovavfall och tidningsinsamling. Foto: Sörab

Sop-planen

Farligt avfall. Färg, olja, lösningsmedel och rengöringsmedel, impregnerat trä, el-avfall, batterier, lampor, mindre mängder asbest m.m.

Grovavfall. Trä, papp, plast, gips, metall, textil, plast, wellpap, sten, jord, betong, däck, trädgårdsavfall m.m.

Återvinningsstation. Mindre plast- och pappförpackningar samt tidningar ska samlas in i behållare.

Nu är nya badplatsen vid Ullna klar

Nyheter Notan: Närmare en halv miljon Ny sand, grillplats och röjning av vass. Nu står Täbys nya badplats vid Ullnasjön klar, redo för nästa säsong.tisdag 15/10 11:27

Klart: Nu införs tiggeriförbud i Danderyd

Nyheter Här är platserna där det kommer att gälla I går kväll röstade kommunfullmäktige i Danderyd om tiggeriförbud. Resultatet: ett klart ja.tisdag 15/10 9:21
Stockholm Direkt