Ska fylla tomrummet. Anja Dahlstedt är kultur- och fritidsdirektör på Botkyrka kommun och planerar fler aktiviteter när mötesplatserna stänger. Foto: Jonas Hummelstrand/Claudio Britos

Så ersätts ungas mötesplatser - tillfälligt

De aktiviteter som ska ersätta mötesplatserna för unga vuxna öppnar först i höst. I luckan som uppstår ska kommunen öka samarbetet med områdenas föreningar. Men ännu är ingenting klart.

  • Publicerad 12:07, 4 apr 2019

I helgen stängde mötesplatserna för unga vuxna. I deras ställe planeras så kallade aktivitetshus i Alby och i Storvreten, men de kommer inte vara på plats förrän tidigast efter sommaren.

För att se till att det inte blir något glapp mellan stängningen av mötesplatserna och de nya alternativen ska kultur- och fritidsförvaltningen fylla på med de aktiviteter de redan har igång. Men vad det konkret innebär är ännu inte klart. "Mer information om exakta tider och datum kommer snart" är den information som ges på kommunens webbsida.

– Vi ökar på med de samarbeten vi redan har med föreningslivet. Där vi tidigare haft till exempel spontanfotboll en gång i veckan kan vi nu kanske ha det två till tre gånger i stället, säger Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör på Botkyrka kommun.

Har ni haft beredskap för den lucka som stängningen av mötesplatserna skapar?

– Det finns en beredskap och under hela våren och sommaren kommer vi följa och se vad som behövs, säger Anja Dahlstedt.

Vad tror du kommer behövas?

– Jag tror att det kommer finnas behov av mötesplatser där man kan träffa sina vänner och och där man får något meningsfullt att göra.

Men är det inte just mötesplatsdelen, där folk träffas utanför de schemalagda aktiviteterna, som kommer försvinna från de nya aktivitetshusen?

– Jo men jag pratar om mötesplatser i en bredare betydelse. Vi kommer till exempel inta det offentliga rummet och ibland ha aktiviteter på torg och i parker, men också mötesplatser som våra bibliotek, nya konsthallen i Fittja, sporthallar och spontanidrottsplatser.

I de nya aktivitetshusen kommer aktiviteterna vara schemalagda och det kommer framförallt handla om att hjälpa ungdomarna att genomföra sina ideér. Det kan handla om projektledning och kontakter, menar Anja Dahlstedt.

Det kommer också vara här som de som är i gymnasieåldern men som inte går i gymnasiet ska få coachning för att återgå till studier. Alltså det som går under det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), som Botkyrka kommun har för alla i åldern 16 till 20 som är skrivna i kommunen.

– Det blir KAA-aktiviteter på dagstid och schemalagda idrotts-och kulturaktiviteter för de mellan 16 och 19 på kvällar och helger. Om du går på dans i lokalen på kvällen kanske steget blir mindre att komma dit även på dagen. Vi vill få till en plats som är bred för många, säger Anja Dahlstedt.

Ungdomar vill ha kvar personalen

När kommunen i januari hade ett möte med ungdomarna inför nedläggningen var en av önskemålen inför framtiden att personalen skulle få jobba kvar.

"Deras närvaro har hjälpt oss. Vi kan lita på dem och det känns tryggt. De är trygga och de får oss att känna oss viktiga", står det i kommunens anteckningar om vad som sades på mötet.

En del av personalen kommer vara kvar i de nya verksamheterna. Andra har fått till andra jobb inom kommunen, på badhus, bibliotek eller i skolan. Andra har slutat helt.

– Arbetet bygger väldigt mycket på relationer och förtroende för vuxna. Men den nya inriktningen kommer kräva fler kompetenser och nya förtroenden kan skapas, säger Anja Dahlstedt.

Under sommaren kommer det vara fler platser på sommarskolan, där de som går ut åttan eller nian med ofullständiga betyg i svenska, svenska som andra språk, engelska eller matematik. Det kommer också finnas fler sommarskoleplatser för gymnasieelever.

Studievägledning och jobbsökningshjälp kommer ges på jobbcentret i Tumba, och även på medborgarkontoret i Fittja någon dag i veckan.

Aktiviteterna som planeras kommer läggas upp på webbsidan botkyrka.se/ung.

Sista helgen för omstridda träffpunkter för unga

Ungas mötesplats i Fittja kan öppna i ny form