Kris. Småföretagare och andra näringsidkare i Järfälla drabbas hårt av coronakrisen. Foto: Mikael Andersson

Så får Järfällas företagare stöd i kristider

Coronakrisens ekonomiska svallvågor drabbar Järfällas handlare och företagare. Förra veckan beslutade kommunen om ett antal åtgärder för att lätta den ekonomiska bördan.

  • Publicerad 11:43, 24 mar 2020

Eniga. Emma Feldman (M) är ordförande i krisledningsnämnden där även Eva Ullberg (S) är ledamot. Foto: Mikael Andersson/Linda Gren

Uteblivna intäkter och vikande besöksantal i butikerna. Småföretagare och andra näringsidkare drabbas hårt av coronakrisen. Nu har Järfälla kommun beslutat om ett antal lättnader för Järfällas näringsliv.

Åtgärdspaketet ger bland annat företag chansen att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden i möjligaste mån. Samtidigt förlänger kommunen betalningstiderna för en rad tillstånd- och tillsynskostnader. Det öppnar också upp för uteserveringar att komma på plats tidigare än den 1 april, förutsatt att tillstånd från polisen finns.

– Det här påverkar näringslivet enormt. Det är otroligt många beslut som fattas just nu som påverkar ekonomin. Det här är enorm situation vi står inför och vi har inte sett slutet än. Då måste vi hitta konstruktiva lösningar, säger Emma Feldman (M), ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden i Järfälla.

Hon menar att det finns en bred politisk uppslutning i kommunen för att stötta företagarna.

– Företagen är livsviktiga för kommunen och vi ser att det finns ett stort behov framförallt inom detaljhandeln samt hotell och restaurangbranschen för att se till så att fler företag kan ta sig igenom den här krisen.

Gemensamt beslut

Innan beslutet fattades lades alla meningsskiljaktigheter åt sidan. Beslutet stöds av samtliga partier i kommunstyrelsen.

– Detta är en kris som påverkar och hotar jobben i ett antal branscher. Det är därför bra att vi som komplement till regeringens åtaganden gör vad vi kan i kommunen för att skydda våra företag och löntagare. Vi ser löpande över hur behovet av fler åtgärder kan komma att behövas, säger Eva Ullberg (S), oppositionsråd och ledamot i krisledningsnämnden.

Tidigare har regeringen fattat beslut om lättnader för företag på upp till 300 miljarder kronor, vilket bland annat innebär att staten tar över arbetsgivares kostnader för sjukskrivningar. Staten ska även betala en del av lönen vid korttidspermitteringar.


 

Det här gör kommunen:

✓ Förlänger betalningstider på avgifter inom barnomsorg, fritids, VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom markupplåtelser, serveringstillstånd, livsmedelskontroll och miljö- och hälsa till 90 dagar, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.

✓ Förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler (detsamma gäller där Järfällahus är hyresvärd) till 90 dagar.

✓ Kortar ned betaltider till leverantörer till 20 dagar för de fakturor som kommer in från och med fattat beslut. Detta gäller förutsatt att det är möjligt enligt gällande avtal. 

✓ Förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.

✓ Skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.

✓ Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

✓ Öppnar upp för att möjliggöra att kaféer och restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (förutsatt att polisen beviljar ansökan).

✓ Genomför informationsinsatser kring beslutade näringsfrämjande åtgärder via befintliga informationskanaler.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt