Skogsjobb. Hans Sidbäck och hans brukshästar hjälper till att hålla rent i Västra Järvafältets naturreservat. Foto: Mikael Andersson

Så får Järfällas naturpärlor nytt liv

Året runt pågår arbetet för att behålla den biologiska mångfalden i Järfällas naturreservat, och göra det attraktivt för besökarna. Något som innebär att ett och annat träd behöver huggas ned.

  • Publicerad 14:33, 30 apr 2020

Vi gör det för att ge naturen en puff i rätt riktning.

Det är en solig aprildag i Västra Järvafältets naturreservat. Syftet med naturreservat är att skydda och bevara den biologiska mångfalden och värdefulla naturmiljöer långsiktigt. Men för att göra det behöver området ibland både återställas och nyskapas.

Här på Järvafältet håller kommunen just nu på att hugga ned ett antal träd. Nödvändigt, enligt kommunekologen Katarina Ekestubbe.

– Vi gör det för att inte förlora kulturlandskapets värde. Då måste vi underhålla för att bevara rödlistade arter bland annat.

Vi träffar henne vid observationsplatsen där man kan spana på fåglar vid Säby strandäng. Hon pekar på våtmarken och säger att det är viktigt att röja sly för att häckningsöarna inte ska växa igen.

Olika regler gäller

På sidan står en informationstavla med den nationella, stjärnformade symbolen som markerar att det rör sig om just ett naturreservat man vistas i.

– Varje naturreservat har olika regler och föreskrifter. Det som många inte vet är att det finns vissa föreskrifter som gäller för allmänheten, och andra för markägaren, säger Katarina Ekestubbe.

För Västra Järvafältets del innebär det att besökaren inte får bryta några kvistar eller på annat sätt skada vare sig levande eller döda träd och buskar.

Därför kan det hända att folk ställer sig frågande och blir upprörda när de ser nyfällda träd längs marken.

– Vi som sköter reservatet har andra regleringar, ett naturreservat kan ha olika syften. Det finns också vissa reservat med urskog där markägaren inte får röra något.

Skötsel. Kommunekologen Katarina Ekestubbe säger att det är viktigt att vårda naturreservaten. Foto: Mikael Andersson

Frakt. Stockarna lastas på vagnen som hästarna sedan drar iväg. Foto: Mikael Andersson

Full fart

Vanligtvis sker skogsvårdsinsatserna på vintern då det är tillräckligt kallt för att tjäla i marken. Men på grund av årets milda väder pågår arbetet än.

Längs åkern har flera träd fällts och lastbilar är i full gång med att frakta bort stockarna. Katarina Ekestubbe pekar på en stor ek vid skogsbrynet.

– Den behöver utrymme och ljus för att växa. Istället för en vägg med skog framför åkern så ska det bli en mer varierad höjd. Annars kan inte eken bli långlivad.

I slutet av maj ska betesdjuren ut på åkern, och arbetet är i full gång med att förbereda inför det. Exempelvis ska staketen ses över.

– När vi gör det här gör vi det för att ge naturen en puff i rätt riktning, tidigare fanns det jordbrukare som skötte det, säger Katarina Ekestubbe.

Medhjälpare. Att använda sig av hästar är både praktiskt och ett trevligt inslag i miljön. Foto: Mikael Andersson

Dragkraft. Hans Sidbäck och hans brukshästar hjälper till att hålla rent och fint i naturreservatet. Foto: Mikael Andersson

Ett riktigt hästjobb

Lite längre in i skogen träffar vi Hans Sidbäck som håller tyglarna i två nordsvenska brukshästar som hjälper till att frakta bort trädstammar.

– Det här är sista jobbet för säsongen, sedan blir det att klippa gräs i parker i Uppsala, säger Hans Sidbäck.

Att använda hästar som hjälp i naturvården har flera fördelar menar Katarina Ekestubbe. Dels är det bra när maskiner inte kommer åt på samma sätt, dels är det ett trevligt inslag i den övrigt lantliga miljön.

– Syftet med reservatet är både naturvård, kulturminnesvård och friluftsliv, säger hon.

Vad som händer med de nedhuggna träden varierar.

– En del lämnas kvar i naturen och en del går till sågen på Görvälns gård för att bli infotavlor och staket, så det är ett litet lokalt kretslopp.

Att tänka på i naturreservaten

I Järfälla finns fyra naturreservat: Västra Järvafältet, Görväln, Molnsättra och Norra Igelbäcken.

Katarina Ekestubbe märker att det är tydligt att fler vill ut i naturen i samband med coronatider och vackert väder.

Dock är det viktigt att tänka på att även om allemansrätten är utgångspunkten i naturen, finns det inskränkningar i denna beroende på vilket naturreservat det rör sig om. Därför bör besökare alltid titta på informationstavlorna om vad som gäller.

En regel som många glömmer är att hunden alltid måste vara kopplad i ett naturreservat, året runt.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt