Rinkeby-Kista förbereder sig för stora personalbortfall med anledning av coronaviruset. Foto: Mostphotos

Så förbereder sig Rinkeby-Kista för personalkris

Rinkeby-Kista har gjort beredskapsplaner för att klara stora personalbortfall. Stadsdelen är nu i krisledningsfunktion för att kunna hantera effekterna av coronaviruset.

  • Publicerad 16:49, 20 mar 2020

Rinkeby-Kista förbereder för att klara stora personalbortfall med anledning av utbredningen av coronaviruset, Covid-19. Stadsdelen har upprättat en krisledning och alla delar av organisationen är nu uppe i krisledningsfunktion, meddelar stadsdelsnämndens ordförande Benjamin Dousa (M).

– Mycket handlar nu om att förbereda oss inför kulmen; då det eventuellt kommer bli stor brist på personal. Det är kritiskt att vi ser till att kärnverksamheten fungerar ändå, säger han.

Dousa berättar att stadsdelen försökt hitta en struktur för att klara av personalbortfall och att de bland annat tittat på vilka verksamheter som är viktigast att upprätthålla, där han nämner förskolor som tar hand om barn till sjukvårdspersonal som ett exempel.

– Sedan handlar det om att slå samman enheter, ha resurser i olika pooler och lägga dem där det är viktigast, helt enkelt. Det kommer även hela tiden finnas en nära samverkan mellan olika enheter, och även en nära samverkan med andra stadsdelar.

Uppmaningen: Stötta lokala aktörer

På torsdag är det dags för nästa stadsdelsnämndsmöte. Även formen för detta kommer att ses över.

– Vi tittar på hur andra nämnder har gjort och ska skära ner på antal politiker och chefer på plats. Sedan ses vi utan publik. Eftersom att det här kan hålla i sig i ett par månader ska vi se över hur man kan lösa att allmänheten får ta del av mötena digitalt i framtiden, säger han.

Dousa påpekar slutligen vikten av att stötta lokala näringsidkare.

– Jag uppmanar de som kan att fortsätta handla mat via take away och stötta lokala företagare så gott det går, många har det väldigt tufft just nu med enorma ekonomiska bortfall. Vi måste hjälpa varandra i tider som dessa, säger han.

Stockholm Direkt