Foto: Anton Kyhlbäck/Anders Ekström

Så går Sollentuna från 10-talet in i 20-talet

Ett nytt decennium har inletts! Vi har frågat vad några Sollentunabor och profiler vad de tycker har präglat kommunen under 2010-talet – och vad de håller tummarna för inför 2020-talet.

  • Publicerad 15:41, 11 jan 2020

1. Vad har präglat Sollentuna det gångna decenniet?2. Vad hoppas du ska prägla Sollentuna det kommande decenniet?

Foto: Anton Kyhlbäck

Namn: Stella Eriksson
Ålder: 24 år.

Engagemang: Projektledare Ungdomar mot Våld, Arena Satelliten.

Bor: Bott i Sollentuna hela livet
1. "Ungdomars fritid, intressen, röster och engagemang har satsats på. Både när det gäller kultur och idrott. Ungdomar är viktiga i Sollentuna, och det tycker jag de senaste 10 åren har visat."

2. "Att vi fortsätter satsa på våra unga, vår framtid."

Foto: Anton Kyhlbäck

Namn: Yilmaz Simsek
Ålder: 45 år.

Bor: I Sollentuna i 20 år, på Malmvägen.
1. "Sollentuna är den bästa staden jag har bott i. Men det finns inte tillräckligt med alternativ för ungdomar och barn. De sista tio åren har jag sett att det blivit sämre för unga att kunna göra saker på sin fritid. Det är också mycket arbetslöshet."

2. "Jag hoppas att kommunen ska ta ansvar och gör mer för barnen. Kommunen måste ta hand om barnen så att de inte hamnar i kriminalitet. Det behövs en lokal för barn som är ungefär 12 år gamla. Man behöver slå vakt om barnen inom de närmaste tio åren."

Foto: Anton Kyhlbäck

Namn: Kerstin Fjellstedt
Ålder: 65 år

Bor: I Sollentuna sedan 1998, bor i Häggvik.
1. "Sollentuna har börjat blomma. En stor del i det tror jag är Sollentuna centrum, som har växt fram, och Arena Satelliten som gör ett fantastiskt jobb. Det har även börjat hända saker på andra ställen, som med Malmparken, och det tror jag har varit viktigt."

2. "Att Uppsala pendeln ska sluta skramla. Jag vill gärna ha tyst där jag bor. Jag hoppas att det ska flytta in fler människor till Sollentuna och att det byggs mer bostäder."

Foto: Anton Kyhlbäck

Namn: Ricardo Donoso
Ålder: 66 år.

Engagemang: Konstnär. Tidigare konsthallschef för Edsvik konsthall.

Bor: I Väsby, men verksam i Sollentuna under 15 år.
1. "Det har varit en blandad prägel av sport och kultur i Sollentuna. Konsthallen fick en stor roll under 2010-talet i norra Stockholm och kunde sätta kommunen på kartan i konstvärlden. Det jag märkte de sista åren var att politikerna gjorde mindre för att satsa på konsten och kulturen."

2. "Jag önskar att man hittar ett mål om vart man är på väg med kulturen. Sedan även att nya kulturpersonligheter får en chans att göra något stort och satsa i Sollentuna. Man måste våga för kulturens skull, det går inte att vara feg. Jag hoppas att politikerna är mindre gåtfulla med hur det vill göra, men att det till slut blir en livlig plats för alla som verkar för konsten."

Foto: Anders Ekström

Namn: Mikael Thorstensson
Ålder: 34 år.

Engagemang: Klubbchef för Sollentuna FK.

Bor: I Sollentuna sedan 1985.
1. "Sollentuna för mig är en plats som präglats av att ett enormt engagemang för idrott och ideellt ledarskap de senaste tio åren vilket gör det till en väldigt levande kommun. Jag är också stolt över att bo i en kommun som de senaste tio åren skapat tre nya naturreservat, det visar på en omtanke för den plats vi lever på."

2. "Ska kommunen vara den mest attraktiva i landet krävs mer resurser till idrott och kultur, framför allt de fysiska platserna för barn och ungdomar att utöva idrott och kultur. Vi behöver även våga säga nej till ständig tillväxt och istället utveckla vår vackra kommun för de som bor här."

Foto: Anton Kyhlbäck

Namn: Sanna Rihm
Ålder: 23 år.

Bor: Två år i Sollentuna.
1. "Jag har bara bott i Sollentuna i två år. Men från mitt perspektiv, som håller på att utbilda mig till mäklare, så har det varit svajigt på bostadsmarknaden. Det har varit en dipp men det går framåt, och det har hänt mer på bostadsmarknaden och det byggs mycket i Sollentuna."

2. "Jag hoppas att priserna ska gå upp och att byggnadsprojekt ska fortsätta ta fart och bli klara. Marknaden ska sprudla. Sedan kommer jag bli den bästa mäklaren, men det är en annan historia. Sollentuna känns som en framtidens kommun."

Namn: Emma Lekman och Aziz Ibrahimov
Ålder: 18 och 16 år.

Bor: I Sollentuna.
1. "Ungdomar mot Våld. Att fått chansen att vara en del av UMV, för mig har det varit en viktig del av mitt liv för att kunna sätta mål i mitt liv. Jag har också lärt mig att vara mer öppen som person" säger Aziz Ibrahimov.

2. "Inom de närmsta 10 åren hoppas att andra unga och de ungdomar som blir tonåringar också får möjligheten att växa som människor. Det är viktigt att det finns ett hus som ungdomar kan spendera sin egna tid på och göra nåt bra med sitt liv" säger Ebba Lekman.