Platsen. Rakt ovanpå Telefonplans tunnelbana är stadens och SSM:s plan att bygga Tellus towers med 1 234 bostäder. Foto: Agnes Stuber

Så går staden vidare med Tellus towers

Sänkta torn är ett alternativ som staden jobbar vidare med för att lösa konflikten med flyget. Men att kapa eller slopa tornen kan stå projektet dyrt.

  • Publicerad 08:50, 9 mar 2019

Flyget är den nu avgörande frågan för Tellus towers som staden ska gräva djupare i inför samrådet i slutet av det här året.

Men någon intervju med planchefen på stadsbyggnadskontoret eller med stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) om frågan får Stockholmdirekt inte, trots flera försök.

Höjden ska utredas

Joakim Larsson kommenterar skriftligen teorin att staden vill syna Swedavias argument i domstol så här: “Huruvida det blir en rättslig prövning av en detaljplan som idag inte existerar kan vi inte veta i dagsläget, den frågan har inte heller diskuterats i nämnden”.

Han hänvisar också till stadsbyggnadskontorets lägesrapport som passerade politikernas bord i januari. Där nämns, förutom tekniska lösningar för flyget, en sänkning av tornen som en möjlig lösning på knäckfrågan. Det ska också utredas mer.

Säljstart i år

Men sänks tornen försvinner stora intäkter till bygget, pengar som är tänkta att gå till en kostsam överdäckningen av tunnelbanan. Frågan är om planen att bygga ovanpå spåren i så fall anses värd att gå vidare med.

Enligt exploateringskontoret betyder kapade eller slopade torn “nya ekonomiska förutsättningar” som gör att staden “måste se över hela projektet”.

Stockholmdirekt har sökt fastighetsbolaget SSM som ska bygga Tellus towers, men utan framgång. På sin hemsida uppger SSM trots hindren för projektet att de preliminärt räknar med att starta försäljningen av bostäder i Tellus towers i år.

Prestigebygge med flera hinder

2006. Fastighetsbolaget SSM lanserar sitt första förslag på ett 67 våningar högt hus vid Telefonplan.

2013. SSM och stadens borgarråd presenterar tillsammans den första gemensamma planen för Tellus tower, 225 meter högt med 75 våningar, strax intill Södertäljevägen nära Telefonplan. Målet är att det ska vara klart 2019.

2015. Försvarsmakten stoppar projektet eftersom höghuset stör försvarets tekniska system.

2016. Projektet flyttas till Telefonplans tunnelbana och får två torn istället för ett, 78 respektive 58 våningar höga. Det högsta ska bli 237 meter högt.

2018. Statliga Swedavia säger nej till Tellus towers eftersom det påverkar flyget.

2019. Samråd planeras för projektet i slutet av året. SSM uppger att planen är säljstarta detta år.