Så går Vallentuna från 10-talet in i 20-talet

Det har blivit dags att skriva bokslut för 2010-talet i Vallentuna, nu när ett nytt decennium har inletts. Vi passade på att fråga några Vallentunaprofiler och Vallentunabor om vad som präglat kommunen de senaste tio åren – och om förhoppningar inför framtiden.

  • Publicerad 16:30, 10 jan 2020

1. Vad tycker du har präglat Vallentuna det gångna decenniet?


2.Vad hoppas du ska prägla Vallentuna det kommande decenniet?

Foto: Mikael Andersson

Namn: Staffan Hassius.
Ålder: 58.
Engagemang: Kårstabygden.
Bor: Kårsta.
Vallentunabo sedan: 1967

1. "En kommun som varit och fortsätter att vara under tydlig samhällsutveckling, där jag tycker att kommunen, under åren, stärkt sin dialog och kommunikation till kommunens invånare."

2. "Jag hoppas, bland så mycket annat, att kommunen lyckas med att nå sin målsättning att bli Sveriges bästa skolkommun…och det mycket tack vare Kårstaskolan."

Foto: Privat

Namn: Caroline Lindau.
Ålder: 41.
Engagemang: Grundare av
föreningen Fritidshjälpen. 
Bor: Ekebyområdet.
Vallentunabo sedan: 1999 med några kortare avstickare, men har alltid kommit tillbaka ”hem” till Vallentuna igen.

1. "Den stora expansion som skett. Vallentuna är starkt växande på många sätt och satsar mycket på utveckling och förändring på flera olika plan. Vallentuna präglas av ett starkt föreningsliv. Fritidshjälpen har medverkat under sex av åren och Fritidsgalan har gått av stapeln i fyra år. För mig personligen fick jag utmärkelsen årets Vallentunabo. En oväntad utmärkelse som gav mycket energi och tacksamhet att fortsätta sträva för vikten att alla ska känna sig trygga oavsett sina förutsättningar."

2. "För det kommande decenniet hoppas jag att kommunen fortsätter öppna förutsättningar för att skapa ett lika rikt kulturliv som vi har föreningsliv. Jag hoppas att Vallentuna satsar på starka nätverk och bättre samarbeten. Vi behöver aktivt agera tillsammans och vara lyhörda för och ta del av varandras professioner. Ju mer vi skapar tillsammans desto starkare blir vi."

Foto: Privat

Namn: Margareta Hellsten.
Ålder: 68 år.
Engagemang: Frösunda hembygdsförening, Åbybergskyrkans församling, nätverk för klimat och rättvisa, stöd till
ensamkommande ungdomar.
Bor: Frösunda.
Vallentunabo sedan: 1971.

1. "Vallentuna har letat efter sin själ, men har inte hittat den. Vallentuna centrum skulle bli så bra, men inget har förändrats. Samma döda ytor kvarstår som signalerar ödslighet och otrivsel. Kulturhuset, som är så fint, blev inte den ingång till Vallentuna som det var tänkt. Det hamnade i bakvattnet."

2. "Att politikerna ska intressera sig för hela kommunen och skapa en vi-känsla. Börja med att rensa rabatterna. Det estetiska sänder signaler till människor om att man bryr sig. Att vi inte ska spara på kultur- och föreningsliv. Skapa bättre kollektivtrafik. Sätta klimatarbetet högre upp på agendan. Räcker inte pengarna? Höj skatten lite."

Foto: Hege Hellström

Namn: Torsten Tummen Scott
Ålder: 39
Engagemang: Enhetschef för ung fritid i Vallentuna kommun
Bor: Gustavslund i Vallentuna
Vallentunabo sedan: 2005

1. "Framförallt att kommunen har expanderat med mycket nya bostäder och stor inflyttning i kommunen. Det är roligt att Vallentuna expanderar, med centrum och Lindholmen och de nya områden som växer fram. Kommunen har ändå fortfarande det lantliga livet nära."

2. "Jag hoppas på att Vallentuna fortsätter vara en stark och växande kommun. Jag hoppas dessutom att vi kommer kunna bedriva fler fritidsgårdar i Vallentuna kommun. Det skulle vara en rolig grej om vi kan få till. Det blir spännande att arbeta vidare och vara med och skapa förändringar och nya möjligheter. Jag ser fram emot att kliva in i 2020."

Foto: Privat

Namn: Anders ”Nisse” Nillsson.
Ålder: 60.
Engagemang: VBK fotboll.
Bor: Norrgården.
Vallentunabo sedan: 1961.

1. "Framförallt att man bytt ut idrottsanläggningarna. Dels uppe på Vallentuna IP, med nya fotbollsplaner, konstgräsplan och nya Hagahallen. Lovisedalshallen har tillkommit också senaste åren. Något annat är att det har varit stor inflyttning de senaste tio åren."

2. "Att man fortsätter att bygga ut just idrottsanläggningar. Det är lite vi saknar fortfarande, till exempel uppvärmt konstgräns. För att kunna nyttja konstgräsplanen på vintern måste den vara uppvärmd, det skulle vara en grej att bygga ut. Och att man satsar lite mer på skolan och skapar mer resurser åt skolorna."

Foto: Josefine Thureson Kämpe

Namn: Anna-Carin Nilsson
Ålder: 57
Bor: Vallentuna
Vallentunabo sedan: 1988

1. "Vallentuna är en väldigt framåt kommun. Det händer mycket. Det byggs och Roslagsbanan byggs ut och turtätheten blir bättre. Det betyder jättemycket. Vallentuna är en småstad men ändå nära stan."

2. "Jag hoppas att man fortsätter i samma anda och stärker närheten till Arlanda, Norrtälje och Uppsala. Framförallt att man bygger ut Roslagsbanan till Arlanda."

Foto: Josefine Thureson Kämpe

Namn: Ann-Britt och Tord Edbom
Ålder: 68 och 64
Bor: Markim
Vallentunabor sedan: Dagen de föddes

1. Tord: "Det har varit mycket förändringar borta i Lindholmen.
Det har byggts massa och hänt mycket där."
Ann-Britt: "Förut var det bara skog och åkrar överallt."

2. Tord: "Det vore bra om de kunde göra i ordning Lindholmsvägen, den är extremt trafikerad. De skulle också kunna få göra om torget. Det är tråkigt."
Ann-Britt: "De skulle behöva få hit fler affärer, någon större kedja. Och mer ljus längs vägarna, framförallt vid övergångsställen."

Foto: Josefine Thureson Kämpe

Namn: Jacques Heiligers.
Ålder: 79.
Bor: Brottby.
Vallentunabo sedan: 1989.

1. "De bryr sig inte om dem som bor i Brottby. Det byggs alldeles för mycket och det har inte lagts ner en krona på en cykelväg mellan Brottby och Vallentuna."

2. "Att de bygger fler hyreshus, fixar cykelvägen och att de breddar Vadavägen mellan Brottby och Vallentuna. Det är vansinnigt som det ser ut i dag, livsfarligt."

Stockholm Direkt