NYTT DECENNIUM. Läs om Väsbyborna Elma Ahmic, Robert Halin och Karolina Jelassi Sundqvist och deras syn på det gångna och det kommande decenniet. Foto: Charlotte Arwedsson/privat

Så går Väsby från 10-talet in i 20-talet

Ett nytt decennium har inletts! Vi har frågat fyra "Väsbyprofiler" och tre Väsbybor vad de tycker har präglat kommunen under 2010-talet – och vad de håller tummarna för inför 2020-talet.

  • Publicerad 08:00, 11 jan 2020

1. Vad har präglat Upplands Väsby det gångna decenniet?2. Vad hoppas du ska prägla Upplands Väsby det kommande decenniet?

Foto: Polisen

Namn: Daniel Wilhelmsson.
Ålder: Är bara en siffra.

Engagemang: Kommunpolis. Funnits i Upplands Väsby kommun sedan hösten 2016 då jag började i Lokalpolisområde Sollentuna.

Bor: Gärna i Väsby.

1. "Ett lokalsamhälle under stor förändring, med många utmaningar som ställt kommunen på prov."

2. "Ha en strävan att tänka på vad jag kan göra för ett tryggare Väsby. Tillsammans når vi mycket längre."

Foto: Charlotte Arwedsson

Namn: Elma Ahmic.

Ålder: 30 år

Gör: Butikschef.

Bor: Odenslunda.

Väsbybo: Sedan 12 år tillbaka.

1. "Det senaste decenniet har präglats av att det byggts mycket, inte minst runt Väsby Centrum där jag jobbar. Jag gillar Väsby, det är en lugn miljö med mycket natur. Allt finns här, jag åker sällan in till stan."

2. "Att byggprojekten är klara, inte minst vid stationen och i Runby, kommer att gynna hela Väsby. Det kommer att bli jättefint när allt är klart."

Foto: Charlotte Arwedsson

Namn: Nils Odén.

Ålder: 63 år

Gör: Stadsträdgårdsmästare i Upplands Väsby kommun.

Engagemang: Hållbarhetsfrågor, folkhälsofrågor och kulturyttringar.

Bor: Uppsala.

1. "Vilja till utveckling och förändring, inte minst genom ambitiösa stadsbyggnadsprojekt."

2. "Att kommunen tar på sig ledartröjan och visar världen vad verkligt hållbar utveckling innebär."

Foto: Anna-Karin Stéen

Namn: Camilla König Ekegren.

Ålder: 49 år

Gör: Verksamhetschef Väsby Promotion sedan december 2016.

Bor: Täby

1. "Ur kris skapas kreativitet brukar man säga. Under 2010-talet blev samverkan mer och mer påtagligt och man fann former för att få utväxling av gemensamma behov och lösningar mellan företagare, kommun, näringslivsorganisationer och föreningar."

2. "Jag tror på samarbete och gemensamma insatser i stort, från att stimulera företagande i kommunen och stärka attraktionskraften för Väsby som etableringsplats, men också som samhälle att leva och bo i. Uppmärksamma lokala framgångar och sprida goda berättelser om Väsby."

Foto: Charlotte Arwedsson

Namn: Robert Halin.

Ålder: 48 år.

Bor: Sundsborg, Väsby.

Gör: Innesäljare inom industrin.

Väsbybo: Hela livet.

1. "Det har byggts mycket överallt i Väsby. De senaste åren har Väsby känts mer otryggt, man tänker på var man rör sig."

2. "Att det byggs mycket ger mer folk och mer folk i rörelse, vilket ger mer trygghet. Något som jag hoppas kommer tillbaka är rockfestivalen som var i Väsby förut. Jag hoppas även på en fotbollshall och fler sportevenemang."

Foto: Privat

Namn: Karolina Jelassi Sundqvist.

Ålder: 53 år

Bor: Bollstanäs.

Engagemang: Vice ordförande i Bollstanäs sportklubb (BSK). Egen företagare och yogaledare.

Väsbybo: Sedan: 1969.

1. "Det gångna decenniet har egentligen präglats av att kommunen växt enormt. En befolkningsutveckling på över 12 procent. Ökad bebyggelse som Sanda Ängar, Runby och förtätning och förnyelse i Väsbys centrala delar."

2. "Jag hoppas att det kommande decenniet kommer att präglas av idrott och hälsa. Förhoppningarna är stora i och med att även politiken har större fokus på detta än tidigare. Självklart hoppas jag mycket på den nya fotbollshallen som ska byggas, det kommer att underlätta enormt för alla våra idrottsföreningar i kommunen."

Foto: Charlotte Arwedsson

Namn: Margareta Hedenberg.

Ålder: 82 år.

Bor: Centrala Väsby.

Gör: Pensionär. Har jobbat i skivbutik och även sålt noter.

Väsbybo: Sedan 2002.

1. "Det senaste decenniet har jag personligen kommit i kontakt med många trevliga människor, från många olika länder. Inte minst i min trappuppgång! Väsby har blivit öppnare."

2. "Det är väldigt svårt att svara på. Eftersom jag själv är musikintresserad och har jobbat i skivbutik skulle jag gärna se att fler musiker, dirigenter, körsångare och soloartister kommer till Väsby. Mer musik, helt enkelt."

Stockholm Direkt