Ovisst. Huruvida Skansen beviljas stöd från staten återstår att se. Foto: Sacharias Källdén

Så gick Skansens möte med regeringen

I början av veckan hade Skansen möte med regeringen om verksamhetens akuta ekonomiska läge. Bortsett från ett tidigarelagt bidrag gavs inga klara besked om statligt stöd. "De lovade att ta med det i sin beredning", säger vd:n.

  • Publicerad 16:21, 9 apr 2020

Vi har tidigare rapporterat om att Skansen riskerar att gå i konkurs om de inte får in en stor summa pengar till början på juni. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor som behövs för att säkra verksamhetens överlevnad till och med april nästa år.

På tisdagen träffade därför Skansens ledning representanter från regeringens kulturdepartement för att diskutera möjligheten till statligt stöd.

Men huruvida de kan skjuta till med pengar eller ej kunde man inte ge besked om än.

– Vi fick lägga fram Skansens situation och de lyssnade idogt och lovade att ta med det i sin beredning. Jag kan tänka mig att det är rätt många som knackar på deras dörr och att de vill ha en sammanhållen bild av läget. Men de instämde i att situationen är akut och besvärlig, säger vd:n John Brattmyhr.

Får resterande bidraget

Däremot beslutade regeringen att Skansens resterande statsbidrag för 2020, som vanligtvis betalas ut en gång i månaden, kan delas ut i en klumpsumma nu istället. Enligt vd:n rör det sig om ett tillskott på 37 miljoner kronor.

Detta gör att en eventuell konkurs skjuts fram åtminstone till augusti, men situationen är fortsatt svår, menar vd:n

– Det gör att vi klarar likviditeten något längre, men vi är fortfarande i samma akuta läge som vi varit i sen mitten på mars.

Vad innebär det stödet man fått in från privatpersoner?

– Det är absolut ett stöd men det fattas ändå mycket pengar, säger John Brattmyhr nedstämt.

Till följd av det ekonomiska läget har Skansen behövt stänga ner vissa mindre miljöer i parken och börjat servera mat utomhus, men djuravdelningen är öppen som vanligt och det finns även eldplatser där man kan grilla.

Så mycket stöd har Skansen fått in

Stockholmarnas initativ "Rädda Skansen" har i dagsläget gett upphov till 25 000 sålda årskort, vilket utgör cirka 7,5 miljoner kronor. Detta meddelade Skansens kommunikatör på torsdagen i facebookgruppen, och uttryckte sin tacksamhet till de som bidragit.

Öppet. Skansen är fortsatt öppet tills vidare och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Foto: Sacharias Källdén