Delar oskadda. Slättgårdsskolans matsal och slöjdsalar klarade sig undan branden och kanske kan öppnas upp under sommaren. Foto: Claudio Britos

Så gör brandhärjade Slättgårdsskolan nu

Efter branden i början av veckan har Slättgårdsskolan krishanterat och flyttat verksamheten till en grannskola. Framtiden är oviss, men redan nu står det klart att skolan inte kan öppna som vanligt i höst.

  • Publicerad 15:48, 3 jun 2020

Den här veckan har eleverna på Slättgårdsskolan fått hemuppgifter och bara de barn som har stort behov av omsorg har tagits emot. De har framför allt haft aktiviteter utomhus och fått lunch och mellanmål på Bredängsskolan.

– Det är elever som till exempel har föräldrar som arbetar i vården. Men från och med måndag hoppas vi kunna starta med vanlig fritidsverksamhet igen, säger Monica Söderberg.

Kraftig brand i skola i södra Stockholm

Hennes förhoppning är att de två byggnader som klarat sig undan lågorna, en paviljong och längan med kök, matsal och slöjdsalar ska kunna användas under sommaren.

Hösten är oklar

– Men då vill jag verkligen se att säkerheten kan garanteras. Har jag några betänkligheter blir det Bredängsskolan i sommar, säger Monica Söderberg.

Tisdagens skolavslutning kommer hållas i klassvis utomhus. Hur det blir när höstterminen startar är ännu inte klart. Den frågan arbetar nu utbildningsförvaltningen med att lösa.

– Vi har aktiverat vår krishantering och tittar på en mängd olika alternativ. Om delar av Slättgårdsskolan kommer kunna användas eller inte är för tidigt att säga men att använda skolan fullt ut för ordinarie undervisning finner jag uteslutet till hösten, säger Mikael Kaspar, grundskolechef i Skärholmen.

Föräldrar sluter upp vid skolan efter branden

Brandmän kämpar mot elden under måndagens insats. Foto: Claudio Britos