Sansad. "Vi är väl rustade" säger Andréa Hedin (M) om coronaläget på Östermalm. Foto: Sigrid Malmgren

Så hanterar Östermalm coronasmittan

Andréa Hedin (M), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd, berättar hur de jobbar mot pandemin och hur situationen är på Östermalm just nu. Bland annat har man coronafall på två äldreboenden i stadsdelen.

  • Publicerad 09:09, 3 apr 2020

Hur jobbar ni med coronapandemin inom stadsdelen?

– Förvaltningsledningen och kommunchefen har möten varje dag där man går igenom verksamheterna och skickar information till nämnden om vad som hänt de senaste 24 timmarna. Det vanliga arbetet fortsätter men vi riktar all uppmärksamhet på situationen.

Hur är situationen på Östermalm?

– Vi följer läget dag för dag, är väl rustade och har en nära dialog med staden centralt. Vi vet inte hur det ser ut med fall i befolkningen generellt, men vi har bekräftade fall på två av våra omsorgsboenden och även individer i hemtjänsten. Men jag har inget antal där.

Hur hanteras coronafallen på äldreboendena?

– Man ger info till boende och personal och anhöriga och har jättenoga hygienregler. Än så länge bor de smittade kvar på sitt boende men alla äldre äter på sina respektive rum. Vi följer reglerna från staden centralt.

Hur är läget inom övriga verksamheter?

– Vi har stor frånvaro av både barn och personal i förskolan, just nu är det 40 procent av barnen som är hemma. Vi har också personalfrånvaro, cirka 20 procent. Vi har precis gjort en inventering av all personal inom förvaltningarna för att snabbt kunna flytta personer vid behov, till exempel till hemtjänsten.