Skissbild. Vy från Vårflodsparken. Foto: Niras arkitekter

Så här blir Enskedes nya stora förskola

För liten och för tråkig gård. Det blev domen från stadsdelsnämnden när Enskedes nya stora förskola presenterades nyligen.

  • Publicerad 16:51, 4 mar 2020

Nu finns skisser på den nya, stora förskola som ska byggas på Enskedefältet, nedanför Enskedefältet skola. Förskolan blir två våningar hög och byggs med kortsidan mot skolan. Den kommer att ha plats för 108 barn fördelade på sex avdelningar.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd tycker att förslaget är bra men har samtidigt en rad synpunkter.

Till att börja med tycker de att gården är för liten. De drygt 100 barnen bör få en större gård att leka på, dessutom håller inte utformning och möblering måttet, menar nämnden: ”De kriterier som inte uppfylls är varierad lekbar topografi, naturpartier som kan användas i leken, tillgängliga lekmiljöer, lekredskap integrerade i landskapet, jämställda lekmiljöer, vattenlek, odling och växtkompost, förvaring av lös lekutrustning, vattenutkast och eluttag” skriver nämnden. Stadsdelen vill att dessa kriterier tas med i den kommande planeringen.

De är dock nöjda med att två gamla ekar, som har högt skyddsvärde, sparas och önskar att även en stor björk och ett lärkträd på området sparas. Stadsdelen vill också ha så kallad grönkompensation eftersom parkmark kommer att användas för att skapa den nya förskolegården.

Det gamla förskolehuset som står på tomten idag rivs.