Sommarpepp. Trafikborgarråd Daniel Helldén (Mp) och Kultur- och stadsborgarråd Jonas Naddebo (C) invigde Skånegatans sommargågata den 23 maj. Foto: Sacharias Källdén

Så har det gått för Skånegatan i sommar

Skånegatan var förra årets i särklass mest kritiserade sommargågata. Men efter att staden genomfört förändringar har klagomålen minskat. Rejält.

  • Publicerad 15:52, 13 aug 2019

Skånegatans förvandling till sommargågata, som från 2018 omfattar en längre sträcka än tidigare, möttes av en hel del kritik förra sommaren. Många boende i området vittnade om hur den bartäta gatan än mer än tidigare präglades av fylla och nedskräpning.

Hela 35 klagomål inkom till Trafikkontoret.

Ny strid om Skånegatan som sommargågata

Men i år är situationen en annan och de mest högljudda motståndarna har tystnat. Trafikborgarrådet Daniel Helldén konstaterar att endast sju klagomål kommit in från stadsdelen.

– Förra året utökade vi Skånegatan kraftigt och fick in reaktioner på sådant som inte fungerade. Vi försökte då anpassa gatan efter de synpunkter vi fick in och det verkar ha fungerat. Eftersom själva omgörningen är relativt enkel kan vi hela tiden anpassa oss, vilket är en stor fördel, säger han.

Inför årets sommar har bland annat städningen utökats och uteserveringarna minskat i omfång. Enligt de nya direktiven får de inte vara bredare än 3.5 meter och inte gå ut framför grannbutiker och de boendes entrédörrar. Boulebana och fler kulturaktiviteter har möjligen också bidragit till att sommargågatan fått mindre kritik.

Så ska Skånegatan bli en bättre sommargågata

Helldén kan i nuläget inte avslöja om det blir fler sommargågator i stadsdelen 2020.

– För varje säsong går vi igenom och ser om det kommit in förslag på andra ställen från krögare eller allmänheten. Att det kommer hända saker förutsätter jag. Konceptet levande Stockholm är en process där vi hela tiden försöker hitta nya sätta att göra staden bättre, säger Daniel Helldén.

I år är Swedenborgsgatan sommargågata till och med den 18 september och Skånegatan till den 16 september.

Nu ska sommargågatorna fyllas av mer kultur

Antal klagomål

Antal klagomål förra året inom parantes.

Södermalm 7 (35)

Kungsholmen 7 (10)

Norrmalm 6 (6)

Östermalm 5 (0)

Hägersten Liljeholmen 1 (2)

Levande Stockholm

Ett projekt som pågått sedan 2015 med syftet att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv.