Vasastan. Daniel Helldén (MP) på plats på Rörstrandsgatan. Foto: Per Brandt

Så har det gått för stans sommargågator

Sett till antalet inkomna klagomål verkar stockholmarna störa sig mindre på sommargågatorna än tidigare. Även om det finns ett undantag.

  • Publicerad 16:00, 13 aug 2019

Skånegatan på Södermalm är utan tvekan den mest omtalade av stadens sommargågator. Sedan 2018 omfattas en längre sträcka än tidigare, något som möttes av en hel del kritik förra sommaren. Många boende i området vittnade om hur den bartäta gatan än mer än tidigare präglades av fylla och nedskräpning.

Hela 35 klagomål inkom till Trafikkontoret.

Så ska Skånegatan bli en bättre sommargågata

Men i år är situationen en annan och nu ligger Södermalm på ungefär samma (låga) nivå som de andra stadsdelarna i antal klagomål.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén berättar att staden förändrar sommargågatorna utifrån de synpunkter som kommer in.

– Eftersom själva omgörningen är relativt enkel kan vi hela tiden anpassa oss, vilket är en stor fördel, säger han.

Östermalm får mer sommargågata redan i år

Den enda stadsdel där klagomålen ökat är Östermalm, vars sommargågata längs Nybrogatan inte genererade ett enda klagomål förra året. Men 2019 förlängdes den för att även omfatta kvarteret Kommendörsgatan – Karlavägen och nu har hittills fem klagomål kommit in till Trafikkontoret.

– Varje gång vi förlänger en sommargågata brukar vi få in synpunkter. När säsongen är slut ska vi utvärdera och se om vi ska göra några eventuella förändringar, säger Helldén som i nuläget inte vet om det blir fler eller färre sommargågator 2020.

– För varje säsong går vi igenom och ser om det kommit in förslag på andra ställen från krögare eller allmänheten. Att det kommer hända saker förutsätter jag. Konceptet levande Stockholm är en process där vi hela tiden försöker hitta nya sätta att göra staden bättre, säger han.

Här invigs årets första sommargågata

Antal klagomål i varje stadsdel

Förra året inom parantes.

Södermalm 7 (35)

Kungsholmen 7 (10)

Norrmalm 6 (6)

Östermalm 5 (0)

Hägersten Liljeholmen 1 (2)

Levande Stockholm

Ett projekt som pågått sedan 2015 med syftet att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv.