Skillnad. Hur man valt att lägga upp allvarssamtalen är olika från stadsdel till stadsdel. Foto: Jonas Carlsson/Mostphotos

Så har första året med allvarssamtal gått i Järva

Förra året drog metoden allvarssamtal igång runtom i stan, för att fånga upp unga förstagångsförbrytare. Stadens plan var att polisen skulle vara med i samtalen, något de sällan hinner. Men i Spånga-Tensta tycker man ändå att samtalen ger effekt.

  • Publicerad 12:26, 10 feb 2020

Allvarssamtal infördes av det grönblå styret i Stockholms stad i början av 2019, med syftet att fånga upp unga som begår brott för första gången, och erbjuda stöd till både tonåringen och föräldrarna.

I budgetuppdraget det att polisen ska vara med i samtalen i så stor mån som möjligt. Något de sällan haft möjlighet till, enligt ett utlåtandet från socialförvaltningen som kom vid årsskiftet.

Föräldrar hör av sig efteråt

I Spånga-Tensta håller fältassistenterna de flesta samtalen. En av dem är Johanna Brixander, som berättar att metoden varit lyckad. 

– Jag tycker att det har fungerat bra. Det är alltid två av oss som håller i samtalen och vi fokuserar mest på att skapa en relation, prata om varför det skedde och informera om möjliga konsekvenser. Det som sticker ut mest för mig är att det är många föräldrar som hör av sig efteråt för att få vidare råd och stöd, säger hon.

Polisen brukar dock inte delta särskilt ofta. 

– Det är väldigt sällan de är med faktiskt. Däremot kanske de är med om socialtjänsten håller i något allvarssamtal, vilket de brukar göra om brottet är grövre.

I Rinkeby-Kista har man sedan 2014 haft ett liknande arbetssätt med orossamtal, som vid årsskiftet övergick till allvarssamtal.

Helena Holmberg, enhetschef på ungdomsenheten, säger att det är för tidigt att se några effekter, men upplevelsen är att polisen vanligtvis inte hinner vara med.

– De har så pass mycket annat för sig, säger Helena Holmberg.

"Ibland måste vi prioritera annat"

Elena Franzen, gruppchef vid Rinkebypolisens ungdomsutredningsgrupp, lyfter att det är socialtjänsten som håller i allvarssamtal, och att polisen exempelvis kan delta för att förklara den rättsliga biten.

Från polisens håll görs en bedömning från fall till fall,om när de ska vara med.

"Ibland har vi inte tid utan måste prioritera annat, och ibland kommer vi fram till att orossamtal inte är rätt väg att gå. Mig veterligen har vi aldrig fått en fråga från fältarna om att vara med, men jag kan ha fel", skriver Elena Franzen i ett mejl till tidningen.

Det är allvarssamtal

✓ Inom 48 timmar efter att socialtjänsten fått reda på att en person under 18 år har begått eller misstänks ha begått ett brott ska personen bjudas in till ett allvarssamtal tillsammans med sina förmyndare.

✓ I budgetuppdraget från Stockholms stad står det att polisen ska vara med om möjligt.

✓ Det är olika från stadsdel till stadsdel hur man väljer att lägga upp allvarssamtalen och vilka som ansvarar för dem.

Källa: Stockholms stad

Stockholm Direkt