EU-koll. Mimmi och David arbetar som EU-samordnare i Stadshuset. Foto: Sacharias Källdén

Så här påverkar EU Stockholm – varje dag

Mer än hälften av det som beslutas om i Stockholms stad påverkas av EU. Vi har tittat närmare på hur stockholmarnas intressen påverkas av beslut på EU-nivå.

  • Publicerad 10:25, 17 maj 2019

EU-valet står för dörren, men spelar det någon roll för oss stockholmare? Ja, i allra högsta grad! EU påverkar mängder av områden och frågor som rör Stockholm.

– EU har väldigt stor inverkan på Stockholms utveckling. Mer än 50 procent av ärendena i kommunfullmäktige påverkas av beslut som fattas i EU, säger David Preuss, projektledare EU-policy, som arbetar med EU-frågor på Stadshuset.

– Folk tänker nog inte på hur mycket EU faktiskt påverkar oss i vardagen, säger kollegan Mimmi Delsing, projektledare EU-policy.

EU-valet 2019: Här kan du förtidsrösta i Stockholm

Ofta sätts regler på EU-nivå, som egentligen är mål som varje medlemsland sedan ska se till att uppnå. Det blir upp till nationella myndigheter och kommuner att se till att genomföra reglerna. EU-samarbetet handlar också om att hur man spenderar EU:s budget. Här är det mycket viktigt att Stockholm är med och försöker styra vad pengarna ska gå till.

– Vi arbetar mycket med att bevaka nya förslag från EU, analysera hur de kan komma att påverka Stockholm och sedan kommunicera våra synpunkter med beslutsfattare, säger David Preuss.

Så många stockholmare förtidsröstade i förra EU-valet

Stockholm har en viktig position i EU, inte minst genom stadens ordförandeskap i det europeiska storstadsnätverket Eurocities. Stockholm har varit med i nätverket med 135 städer sedan 1995. Till och med 2020 är Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) ordförande i Eurocities.

Enligt Mimmi Delsing och David Preuss har EU-samarbetet gynnat Stockholms utveckling och inför 26 maj uppmanar de alla stockholmare att rösta.

– Det bästa parlamentet vi kan få är det som flest har använt sin rösträtt till att få fram. Så enkelt är det, säger David.

10 Punkter

Alla upphandlingar. EU:s regler för offentliga upphandlingar styr hela Stockholm stads organisation. Allt som upphandlas måste följa EU:s regler.

Dataskydd. Hur vi hanterar personuppgifter måste ligga i linje med det som är beslutat på EU-nivå. Det gäller inte bara personuppgifter på nätet, utan i samtliga fall när staden hanterar personuppgifter.

Stockholms vattenkvalitet. EU har lagstiftning med mål för vattenkvalitén i Stockholm. Det här styr bland annat kvaliteten på dricksvattnet, och mätning av badvattenkvalitet.

Stockholms luftkvalitet. EU har skapat tydliga gränsvärden för vad som är okej luftkvalitet.

Kemikalier. Vilka kemikalier som är förbjudna i vardagen styrs till stor del av den europeiska kemikalielagstiftningen.

Hur EU:s budget spenderas. I Stockholm har vi universitet som ligger i framkant i forskningen och den verksamheten hänger till stor del på hur mycket av EU-pengarna som ges till forskning. EU:s fonder och program kan användas för att växla upp utvecklingssatsningar i stadens verksamheter.

Den fria rörligheten. Enormt viktig för Stockholms utveckling och potential att växa. Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital är en grundförutsättning för många företag i Stockholm.

Energismarta byggnader. Nya regler om energieffektivisering påverkar i hög grad Stockholm som ju äger skolor, äldreboenden och en mängd bostadshus. År 2050 ska byggnader i Stockholm knappt förbruka någon energi alls.

Förnybara bränslen. En stor EU-snackis just nu är vilka typer av bränslen som ska räknas som förnybara. Det här påverkar Stockholm mycket. Det som man framförallt pratar om på EU-nivå är en utfasning av nya bilar som endast går på fossilt bränsle, dels genom förbud av försäljning av nya bensin- och dieselbilar men också genom att etablera zoner där dessa bilar inte får köra.

Klimatambitioner. Ambitiösa EU-mål för klimatet kan ge bred effekt. Sedan tidigare har Stockholm slagit fast att stadens egen verksamhet ska vara fossilfri 2030 och hela stan 2040.

Åtta personer arbetar heltid med EU-frågor

I stadshuset arbetar tre personer aktivt med EU-frågor.

I Bryssel har Stockholm stad även ett kontor tillsammans med Region Stockholm där fem personer arbetar heltid med att bevaka EU-frågor och lagstiftning som rör Stockholm.