Pionjär. Widerströmska gymnasiet är döpt efter Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström. Foto: Claudio Britos

Så här ser Huddinges nya gymnasium ut

Södertörns högskola, Karolinska institutet, KTH, Röda korsets folkhögskola och nu Widerströmska gymnasiet. På måndag öppnar den nya kommunala gymnasieskolan i Flemingsberg.

  • Publicerad 14:40, 14 aug 2019

En våning upp ligger Karolinska institutets lokaler, biblioteket kommer delas med Södertörns högskola och vägg i vägg ligger Karolinska sjukhuset Huddinge. Vi befinner oss i det nya Widerströmska gymnasiet i Flemingsberg. Väggar och bänkar lyser vitt som endast en skola som ännu inte har stött på några uttråkade elever kan göra.

På måndag kliver de första 170 eleverna in genom dörrarna in i de splitternya lokalerna i KI:s nybyggda Neo-hus vid Hälsovägen.

– Det är jättespännande, säger skolans rektor Mona Lifwergren som under tre års tid har förberett skolans öppnande.

Fokus på ”life science”

Skolan har en särskild inriktning mot ”life science”, alltså ämnen, huvudsakligen naturvetenskapliga, som syftar till ge människor ett bättre liv. Skolan ska ha fyra program: natur, teknik, ekonomi samt vård och omsorg. Tanken är att placeringen mitt mellan högskolorna och sjukhuset ska leda till nära samarbeten.

Tavelvägg. En hel långsida i klassrummet är målat i whiteboardfärg. Det blir totalt en 9 gånger 2,5 meter stor tavla. Foto: Claudio Britos

– Vi har tecknat samarbetsavtal med alla högskolor och universitet och nu handlar det bara om att försöka hitta olika samarbetsprojekt. Till exempel kommer de som studerar på vård och omsorg kunna få en inblick i den forskning som bedrivs på KTH om bättre leverne för äldre och bättre arbetsmiljö för hemtjänsten, säger skolans rektor Mona Lifwergren.

Många sökanden

Trots att skolan är ny har söktrycket varit oväntat högt, säger Mona Lifwergren som har erfarenhet av att starta gymnasieskolor.

– Det har varit fantastiskt, vi har haft kö till platserna. Natur har varit populärast och hade över 30 i kön.

Inte heller lärarbristen har varit ett problem, menar hon. Skolan hade 280 sökande till 11 tjänster.

Vård- och omsorgsprogrammet flyttar från Sågbäcksgymnasiet till Widerströmska och kommer redan från i år ha årskurs 1–3. De andra programmen kommer endast ha ettor första året. När den första generationen har kommit upp till trean hösten 2021 kommer det gå ungefär 500 elever i skolan.

Karolina Olivia Widerström i sin ungdom. Foto: Wikimedia commons

Döpt efter kvinnlig pionjär

Gymnasiet är döpt efter Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström. Hon tog passande nog sin kandidatexamen på Karolinska institutet i Stockholm 1884. Fyra år senare blev hon den första kvinnan i landet att plocka ut sin läkarlegitimation, då 31 år gammal.

1889 öppnade Widerström en gynekologisk mottagning i Stockholm som blev väldigt populär bland stadens kvinnor. Hon var också med och startade Sällskapet barnavård som utbildade barnskötare och grundade Kvinnliga läkares kommitté (i dag Kvinnliga läkares förening).

Karolina Widerström var en stark förkämpe för kvinnors rättigheter. Hon drev bland annat på för kvinnors rösträtt, behovet av en ordentlig sexualundervisning och för att kvinnor skulle bära byxor i stället för underkjolar och snörliv, eftersom det hade skadlig inverkan på kvinnors skelett.

Källa: huddinge.se