LUGN. Alexander Besara och Burak Alp är elevcoacher på skolan. De tycker att det blivit lugnare i skolan de senaste månaderna. Eleverna Tunahan Selek i åttan och Yorkabel Abraham i fyran håller med. Foto: Claudio Britos

Så har Storvretskolan tacklat krisen

Fyra månader har gått sedan Skolinspektionen gick in för styra upp problemen på Storvretskolan, som första skola någonsin. Under hösten ska problemen vara lösta.

  • Publicerad 16:34, 29 maj 2019

Snart ringer Storvretskolan ut för sommarlov efter en turbulent vår.

I januari kom Skolinspektionens beslut att staten skulle ta över skolan, något myndigheten aldrig tidigare gjort.

Under åtta månader skulle skolinspektörer och en ny krisledning tackla problem med bråk och stök, otrygghet och brist på studiero.

Mattias Ringwall har varit biträdande rektor på skolan sedan i höstas.

– Det var mer eller mindre kaos tidigare, säger han.

Han visar på ett rum i skolan där det tidigare bara var mellanstadieklasser. Nu har skolan blandat de yngre och äldre klasserna och det har gjort det lugnare, menar han.

NYTT. Korridorer och uppehållsrum har fått soffor och växter, för att göra miljön mer hemtrevlig och inbjudande. ”Dessa områden knyter ihop skolan”, säger biträdande rektor Mattias Ringwall. Foto: Claudio Britos

– Här kunde det tidigare så stolar staplade som en pyramid efter en rast. Det var kaosartat. Nu säger de äldre till de yngre, och vi vuxna rör oss runt alla områden.

Dammade av regelbok

Men framför allt har en annan disciplin etablerats.

– Vi är strikta med att reglerna ska följas. Även de små grejerna som kan verka fåniga, som att man inte ska ha skor och keps på sig. Det är så otroligt viktigt. Missar man en regel så missar man lätt en till, och så har man förlorat. Men nu har vi vunnit tillbaka skolan, vi släpper ingen över tröskeln som inte sköter sig, säger han.

Att damma av regelboken var bland det första den nya extrainsatta ledningen Lillemor Bergqvist, tillförordnad rektor, och Susanne Norman, tillförordnad biträdande rektor, gjorde när de kom till Storvretskolan i februari.

– Det fanns ordningsregler, helt självklara regler i en skola. Vi har alltså inte lagt till några regler, utan skillnaden är att vi nu ser till att de efterlevs, säger Lillemor Bergqvist.

Stannar med elevcoacher

Hon har just haft en grupp mellanstadieelever på kontoret som sprungit i korridoren.

Det är inte okej enligt reglerna och eleverna har fått veta att de kommer få stanna kvar efter skoltid och prata om detta, tillsammans med en av skolans elevcoacher.

Gruppen lämnar kontoret surt muttrades, men Lillemor Bergqvist menar att den reaktionen inte är något jämfört med det hon och Susanne Norman möttes av i början.

– Elever var vana vid att styra och ställa och tog inga order från någon. Det spelade ingen roll vem den vuxna var, många elever var helt respektlösa. Men vi tog konflikterna och backade aldrig för ett krav, säger hon.

TILLFÄLLIGT. Susanne Norman och Lillemor Bergqvist kommer vara kvar på Storvretskolan fram till slutet på höstterminen. Planen är att en ny rektor ska rekryterats under hösten så att det blir gott om tid för överlämning. Foto: Claudio Britos

Alla elever ska kunna klara av att följa reglerna. Och gör de inte det får de öva.

– I förra veckan träffade jag på en elev som hade keps på sig i klassrummet, vilket han vet att man inte får ha. Det tog tio minuter för honom att lämna ifrån sig kepsen. Eftersom den tiden försvann från hans lektionstid så fick han ta igen tiden efter dagens slut. Han fick även komma till mig på lunchen och träna på hur man lämnar ifrån sig en keps, säger Susanne Norman. 

”Förutsättningar att lyckas”

Strängt? Absolut – men viktigt, menar hon.

– För att undvika stora konflikter reagerar vi redan på de små avvikelserna. På detta sätt visar vi att vi menar vad vi säger och att varje minut i skolan ska användas till undervisning. Vårt mål är att eleverna ska få förutsättningar för att lyckas både i skolan och i livet, säger hon.

Efter snart tre månader av den nya disciplinära ordningen börjar rutinerna sätta sig, tycker Burak Alp som jobbar som elevcoach.

– Vi plockar ut de som stökar och går till ett annat klassrum. Och om man stökar och inte gör sitt arbete så klockar vi det och så får man ta igen det efter skoltid. I början trodde de inte att det skulle ske, men nu fattar de konsekvenserna, säger han.

AKTIVITETER. Elevcoachen Burak Alp har startat en musikgrupp som träffas på eftermiddagarna efter skolan. Där är eleverna Yorkabel Abraham och Tunahan Selek med. Alexander Besara, som också han är elevcoach, planerar att starta en liknande eftermiddagsgrupp för fotbollsintresserade. Foto: Claudio Britos

– Tidigare har jag hört hur de stängde ner skolan om det blev storbråk. Då lär sig eleverna att de kan slippa lektionerna om de bråkar. Nu jobbar vi med att de måste ta igen all skoltid de missat, säger kollegan Alexander Besara.

Yorkabel Abraham som går i fyran tycker att skolan är lugnare än tidigare.

– Förut var det som om barnen hade mer makt än lärarna. De lyssnade inte på dem och de blev arga så fort de inte fick som de ville, säger hon.

Tunahan Salek som går i åttan håller med.

– Det var kaos förut. Reglerna har alltid funnits, men ingen har följt dem. Nu har det blivit skillnad, säger han.

POSITIV. Robert Rydberg är den lärare som varit på skolan längst. Han tycker att det var bra att Skolinspektionen satte krav på skolan. "Man är blind om man inte har sett att det behövdes förändringar. Många kollegor stressar över det, men alla förändringar ligger inte på vårt bord", säger han. Foto: Claudio Britos

Krisen ger tung kommunal nota

Att få Storvretskolan på rätt köl kostar Botkyrka kommun 250 000 kronor i månaden i bara lönekostnader. Men grundskolechef Kenny Fredholm är trygg med att investeringarna lönar sig.

När Skolinspektionen klubbade igenom att staten skulle ta kontroll över Storvretskolan ingick det i dealen att kommunen stod för kostnaderna.

– Det är en kostnad på 160 000 kronor per månad för de två skolinspektörerna från Skolinspektionen. Och sedan kostar den förstärkta skolledningen cirka 90 000 kronor i månaden, säger Kenny Fredholm.

Den förstärkta skolledningen består av Lillemor Bergqvist, tillförordnad rektor, och Susanne Norman, tillförordnad biträdande rektor.

Deras uppdrag, som pågår fram till slutet på höstterminen, är att få skolan på rätt köl.

Pengar till skolbibliotek

Utöver lönekostnaderna har kommunen också lagt pengar på inköp av läromedel och digitala verktyg, och på att bygga upp ett skolbibliotek, eftersom bristen på ett skolbibliotek var en av saken som Skolinspektionen slog ner på.

Pengarna tas från en pott med pengar som utbildningsförvaltningen har fått för något som kallas jämlik kompetensförsörjning, där sju lärare och specialpedagoger ska rekryteras som ska stödja alla skolorna i kommunen.

– Rekryteringen ska vi påbörja under sommaren och eftersom det tar tid innan de är på plats så har nämnden beslutat att tre miljoner kan användas till Storvretskolan, säger Kenny Fredholm.

Utvecklingen går framåt

Han har träffat skolinspektörerna tillsammans med skolledningen och menar att alla är eniga om att utvecklingen går framåt.

Men deadlinen är tajt. Redan i början av oktober väntar Skolinspektionens tillsyn.

– Det är tajt om tid så det är ett väldigt högt tempo. Och det är tufft för lärarna. De har gjort ett enormt jobb för att hänga med i den snabba förändringsarbetet, säger Kenny Fredholm.

Att det har ökat arbetsbördan är det ingen tvekan om från lärarhåll.

– Vi har haft mycket på oss och det är tufft att bli slagen på fingrarna. Men vi har god stämning och bra pedagogiska diskussioner personalen emellan, säger läraren Gerd Jakobsson.

Hon får medhåll från kollegan Sanna Muhovic.

– Vi är inne på vår tredje rektor denna vårtermin och det är klart att det är slitigt. Och det har kommunicerats att personal i vissa stunder har varit på bristningsgränsen. Men vi är grymma krigare här!

STÖD. Lärarna Sanna Muhovic och Gerd Jakobsson jobbar just nu heltid med att kartlägga vilka åtgärder som ska sättas in för de barn som behöver särskilt stöd, ett arbete som tidigare har varit väldigt eftersatt. Foto: Claudio Britos

Detta har hänt:

Redan hösten 2016 hittade Skolinspektionen problem i Storvretsskolan. Det saknades studiero och trygghet och särskilt i de yngre klasserna utsattes elever för både fysiska och verbala kränkningar av andra elever. Det gjorde det svårare för eleverna att nå målen för utbildningen, menade Skolinspektionen.

Sedan dess har mer pengar skjutits till för att få in fler vuxna på skolan och för att anställa ytterligare en skolledare. Skolan har också börjat med uppstyrda rastaktiviteter och infört tydligare rutiner för att utreda elever i behov av särskilt stöd.

Men problemen har kvarstått och i januari klubbade Skolinspektionen igenom det historiska beslutet att staten skulle ingripa mot skolan.

Två personer från Skolinspektionen sattes på skolan på heltid, för att se vad som behövs göras. Dessutom kom en ny ledning på plats. De kommer vara kvar fram till årsskiftet.

Storvretsskolan har åtta månader på sig. Senast början av oktober kommer Skolinspektionen göra en ny tillsyn.

NYTT. Det nya skolbiblioteket invigdes förra veckan. Bristen på bibliotek var en av de saker som Skolinspektionen gav nedslag på i sin tillsyn. Foto: Claudio Britos